Łączna liczba wyświetleń

sobota, 29 października 2016

Naval Thunder - inicjacja

Skoro cała Polska czeka na ten raport bitewny, no to zaczynamy. :-)

Jak donosi Biuro Prasowe Sztabu Głównego Royal Navy w dniu dzisiejszym koło godz. 13:00 niemiecki ciężki krążownik Graff Spee został zatopiony u ujścia Rio de la Plata przez zespół pościgowy floty Jej Królewskiej Mości. W ten sposób, został zastopowany piracki rajd niemieckiego okrętu klasy Deutschland, którego celem był paraliż alianckiej żeglugi na wodach międzynarodowych oceanu atlantyckiego. Z przykrością informujemy, że w starciu z wrogiem zniszczone zostały także trzy okręty Royal Navy – HMS Exeter, HMS Ajax, HMS Achilles. Losy załóg zatopionych okrętów nie są znane. Do czasu ustalenia faktów należy ich traktować jak zaginionych. 
Dzięki uprzejmości korespondenta BBC z Montewideo, poniżej przedstawiamy Państwo relację z tego tragicznego starcia.

Gra: Naval Thunder
Scenariusz: Battle of the River Plate
Rozmiar stołu: ok. 190x160 cm. Mniej więcej taki musi być w tym scenariuszu.
Siły stron:
Niemcy (Blak)
Alanci (twhistoria)
Ciężki krążownik Graf Spee
Ciężki krążownik Exeter
Lekki krążownik Ajax
Lekki krążownik Achilles

 Charakterystyki okrętów brytyjskich

Charakterystyki Grafa Spee

Zasady specjalne:

Over penetration. Over penetration występuje, jeśli wypadkowa przemijalność działa okrętu strzelającego przekracza wartość pancerza okrętu celu trzykrotnie. W takim wypadku ilość uszkodzeń powodowanych przez trafienie z takiego działa dzielona jest przez 4 zaokrąglając w dół. Trafienie krytyczne nadal jest rozpatrywane.

Crossing T. Zasada Crossing T ma miejsce, jeśli okręt strzelający jest ustawiony burtą do okrętu celu (cel znajduje się w strefie Port lub Starboard) i jednocześnie okręt cel jest ustawiony dziobem lub rufą do okrętu strzelającego. W takiej sytuacji okręt cel dostaje bonus +1 do wyniku potrzebnego do trafienia, a okręt strzelający dostaje bonus +3 dodo testu na penetrację.

Smoke (dla wszystkich okrętów). W normalnych warunkach zasłonę dymną mogą kłaść tylko niszczyciele. Zasłona blokuje linię widzenia i mogą przez nią strzelać jedynie okręty wyposażone w radar. Zasłona dymna utrzymuje się przez dwie tury i jest stawiana w fazie ruchu. Aby pamiętać jak długo leży zasłona dymna, w śladzie okrętu umieszcza się znaczniki dymu w dwóch kolorach, np. białym i czarnym. W fazie końcowej tury w której położona została zasłona dymna, zdejmuje się znacznik dymu jednego koloru, a w turze kolejnej znaczniki drugiego koloru.

Tak wygląda w praktyce zasłona dymna


Brak okrętów podwodnych (Zasada ta została opisana w oddzielnym artykule).

Ustawienie stron: 
Zgodnie z rysunkiem. Uwaga! Na rysunku jest niezgodność stosunku do położenia wyjściowego okrętów brytyjskich. Przy strzałkach odległości mamy opisane że większa odległość jest do zespołu HMS Achilles, HMS Ajax, a krótsza do HMS Exeter. Podczas gdy z legendy wynika, że odwrotnie. Za pierwszym ustawieniem przemawia przebieg historyczny bitwy.

Rozstawienie


Zadania stron:
Strona niemiecka.
 •       Zatopić Exetera albo obydwa Achillesa i Ajaxa.
 •      Przekroczyć wschodnią krawędź stołu, bez listy ciężkich uszkodzeń (severe list – jest to jeden ze skutków trafienia krytycznego Flooding, uzyskiwany w czasie wykonywania sprawdzenia zniszczeń spowodowanych nabieraniem wody przez okręt (w fazie końcowej dla okrętu, który ma na sobie krytyka flooding rzuca się kością i sprawdza się wynik rzutu z tabelą Flooding Damage Control Tabel – wynik 10 oznacza Severe List. Okręt z severe list  ma trwale ograniczoną prędkość o 1, wszystkie jego działa mają karę +1 do wyniku potrzebnego do trafienia, okręt nie może korzystać z torped, nie może korzystać z ani podejmować samolotów. Jeśli okręt ma na sobie dwa znaczniki Severe List, tonie).

Strona brytyjska.
 •      Doprowadzić do sytuacji, w której Graf Spee będzie miał Severe List lub prędkość zredukowaną do 3 i mniej.
 •             Utrzymać na wodzie co najmniej dwa okręty.

Aby wygrać trzeba spełnić jednocześnie obydwa swoje warunki. W innym wypadku następuje remis.

Przebieg starcia

Tura pierwsza

Graf Spee obrał kurs na zespół dwóch lekkich krążowników, zwracając się jednocześnie burtą do Exetera. Exeter obrał kurs kolizyjny do Grafa Spee chcąc przeciąć mu drogę. Achilles i Ajax podobnie.

Graf Spee otworzył ogień do Exetera, okręty brytyjskie otworzyły ogień do Grafa Spee.

Wynik pojedynku ogniowego. Exeter dostał raz z artylerii głównej (trafienie na 10) oraz z artylerii 5,9” (trafienie na 13 (10 i przerzut 10)). Skutek pożar na okręcie, 10 pkt. uszkodzeń, zniszczona wieża artylerii pomocniczej. Pożar udało się ugasić. Stronie brytyjskiej nie udało się trafić.

Położenie po pierwszej turze

Tura druga

Graf Spee, Achilles ruchy jak poprzednio, Ajax zwrot na sterburtę, tak aby można było skorzystać z zasady Crossing T. Exeter  rozpoczął unikanie (evasive action), aby utrudnić trafienie, i zaczął stawiać zasłonę dymną.

Graf Spee położył ogień na Exetera. Okręty brytyjskie kontynuowały ostrzał Grafa Spee.

Wynik pojedynku ogniowego. Graf Spee został trafiony z artylerii głównej Exetera i przez Ajaxa. Skutek 12 pkt. uszkodzeń, pożar, którego nie udało się ugasić, trafienie z Ajaxa wyłączyło tylną wieżę artylerii głównej.  Exeter trafiony ponownie z artylerii głównej i pomocniczej. Skutek 12 pkt. uszkodzeń, zniszczona wieża artylerii pomocniczej, pożar którego nie udało się ugasić (Exeterowi zostało tylko 12 pkt. odporności).

Exeter kładzie zasłonę dymną

Położenie po drugiej turze


Tura trzecia

Graf Spee zmienił kurs na Exetera, Exeter  położył zasłonę dymną, tak aby móc w następnej turze się za nią schować i nadal prowadził unikanie. Achilles i Ajax zmieniły kurs na Exetera widząc ciężkie położenie okrętu flagowego.

Ponownie wymiana ognia Grafa Spee z Exeterem. Achilles i Ajax kontynuują ostrzał Grafa.

Wynik pojedynku ogniowego. Brytyjczycy same pudła. Exeter trafiony z artylerii głównej. Krytyk – uszkodzenie wieży artylerii pomocniczej, dwa trafienia z artylerii pomocniczej, 8 pkt. uszkodzeń, dalsze pięć od nieugaszonego pożaru. Exeter tonie. Nieugaszony pożar na Grafie Spee powoduje kolejne 5 uszkodzeń i eliminację kolejnej wieży artylerii pomocniczej.

Po strzelaniu w trzecie turze

Fire damage control po trzecie turze i zatonięcie Exetera

Tabele okrętów brytyjskich po trzeciej turze

Tabela Grafa Spee po trzeciej turze


Tura czwarta

Okręt niemiecki kontynuuje ruch w kierunku zatopionego Exetera, starając się oddalić od dwóch krążowników RN. Achilles i Ajax na pełnej prędkości starają się zmniejszyć dystans do Grafa Spee, aby móc użyć torped i móc użyć swoich lżejszych armat.

Graf Spee przeniósł ogień na prowadzącego Achillesa. Niekorzystne położenie Ajaxa za Achillesem uniemożliwia mu strzelanie.

Wynik pojedynku ogniowego. Brytyjczycy same pudła. Graf trafił Achillesa raz z artylerii głównej i raz z pomocniczej. Skutek 9 pkt. uszkodzeń, zniszczona wieża artylerii głównej, zniszczona wieża artylerii pomocniczej. Graf ma kolejne 2 pkt. uszkodzenia od pożaru, którego ponownie nie udało się ugasić.

Tura piąta

Graf Spee kieruje się w kierunku południowo wschodniego rogu planszy. Achilles stawia zasłonę dymną i chowa się za nią (musi w tym celu niemalże zawrócić), blokując jednak  swoją pozycją możliwość prowadzenia ognia przez Ajaxa, który także jest schowany za zasłoną. Ajax mógłby strzelać dzięki brytyjskiej zasadzie Advanced Radar (opis zasady w artykule o zasadach specjalnych flot).

Brak wymiany ognia. Graf Spee ponownie nie ugasił pożaru. Doznał od niego 2 pkt uszkodzeń.

Tura szósta

Graf Spee i Ajax kontynuują swoje ruchy. Ajax kładzie zasłonę dymną, za którą chowa się Achilles podążając za Ajaxem.  

Graf Spee ostrzeliwuje Ajaxa. Ajax odpowiada ogniem.

Wynik pojedynku ogniowego. Ajax dostał dwa trafienia z artylerii głównej (z trzech kości, trafienie chyba na 9). Skutek: 12 pkt. uszkodzeń, pożar, wyeliminowana wieża artylerii pomocniczej, w fazie końcowej dodatkowe 5 pkt. uszkodzeń od pożaru, krytyk uszkodzenie maszynowni. Brytyjczycy – pudła. Graf Spee gasi pożar, ale ma jeszcze jedno uszkodzenie. Ajaksowi zostało 9 pkt. odporności.

Manewry w zasłonie dymnej


Tura siódma

Achilles stawia zasłonę dymną osłaniając Ajaxa, który ma ograniczoną prędkość. Graf Spee kontynuuje swój marsz. Niestety w stosunku do Achillesa tworzy się Crossing T.

Graf Spee ostrzeliwuje Achillesa a Ajax jest przesłoniety i nie może strzelać.

Wynik wymiany ognia. Brytyjczycy uzyskują 3 trafienia a Graf 6 pkt. uszkodzeń. Achilles trafiony raz z artylerii głównej i trzy razy z pomocniczej. Trafienie z artylerii głównej uszkadza mu ster. Trafienia z artylerii pomocniczej nie powodują penetracji. Suma uszkodzeń 9 pkt.Tura ósma

Ruch kontynuowany przez obydwie strony, ale zgodnie z zasadą uszkodzonego steru, Achilles wykonuje niekontrolowany zwrot o 90°na sterburtę.

Graf Spee kontynuuje ostrzał Achillesa. Obydwa okręty brytyjskie odpowiadają ogniem. Jedno trafienie bez penetracji. Graf Spee otrzymał 1 pkt uszkodzeń. Pozostał mu 1 punkt odporności! Achilles dostał dwa trafienia z artylerii głównej i dwa z artylerii pomocniczej. Zniszczony radar. Tonie. Brytyjczycy od tego momentu nie są w stanie już wygrać, mogą walczyć tylko o remis.

Tura dziewiąta

Obydwie strony kontynuują swoje ruchy. Odległość między nimi zmniejszyła się do ok. 16”. Do wykonania ataku torpedowego brakuje jednej tury.

Okręty prowadzą ze sobą wymianę ogniową.

Wynik wymiany ognia. Ajax trafił 4 razy, w tym dwa krytyki. Obydwa flooding, w tym jeden severe list (Niemcy nie mogą już wygrać). Suma uszkodzeń Grafa Spee 5 pkt. Co oznacza zatonięcie okrętu. Jednak ze względu na równoczesność fazy strzelania. Ma prawo jeszcze oddać. Jego artyleria trafia dwa razy i Ajax otrzymując kolejne 12 pkt. uszkodzeń tonie.

Pozycja na której zatonęły Graf Spee i Ajax


Gra kończy się remisem.

Wnioski

Rozegraliśmy 9 rund przy sile punktowej 181 pkt. (Niemcy) na 329 pkt. (Brytyjczycy). Czas trwania rozgrywki ok. 3h.

Wnioski. Gra jest bardzo przyjemna. Graliśmy w zasadzie płynnie, ale każdorazowe ustalanie odległości i przydzielanie jej do zasięgu konkretnych typów dział S/M/L/X zajmowało nam trochę czasu. W pewnym momencie zaczęliśmy się zastanawiać, czy to jest możliwe, żeby brytyjska zasada Advanced Radar pozwalała na strzelanie przez dym bez żadnej kary za utratę optycznej linii widzenia. Nie znaleźliśmy w podręczniku żadnego zapisu, że gracz brytyjski ma za to jakąś karę. Trochę to dziwne. Postaram się zadać o to pytanie twórcom gry. Szukaliśmy też miejsca w podręczniku na temat wartości współczynnika wyszkolenia (crew rate) i dowodzenia (cmd rate). Znaleźliśmy ale trochę to zajęło. Mamy świadomość, że to pierwsza gra, i do jej opanowania i zapewnienia pełnej płynności jeszcze trzeba trochę potrenować. W grze bardzo groźne są pożary i nieszczelności kadłuba. Graf Spee płonął od 2 do 6 tury mimo, że szansa ugaszenia pożaru  przy każdym rzucie wynosi 30%. Pożar zabrał ok. 15 pkt. z 47 jakie ma Graf Spee! Jednocześnie Blak sam mówi, że ręka mu drżała za każdym razem gdy walczył z pożarem, bo 10 oznaczała wybuch magazynu amunicji. Wprawdzie to 10%, ale przy pięciu rzutach które wykonał to już 50%. J

Teraz jeśli chodzi o taktykę. Siłą rzeczy gracz niemiecki musi poruszać się w kierunku wschodnim wchodząc niejako w kleszcze sił brytyjskich. Może jednak wybrać, czy woli iść na zwarcie z dwoma lekkimi krążownikami, czy z jednym ciężkim uniemożliwiając dwóm lekkim prowadzenie skutecznego ognia ze względu na odległość. Gracz brytyjski musi dążyć do zwarcia i użycia torped, bo jego działa mają mniejszą przebijalność. Kluczowe dra rozgrywki było ze strony niemieckiej tak szybkie wyeliminowanie Exetera. Blak jedno z trafień uzyskał na 13 (rzut 10 i przerzut 10) a kolejne na 11 (rzut 10 i przerzut 6), więc dość szczęśliwie. Z punktu widzenia Brytyjczyków, wyeliminowanie jednej wieży artylerii głównej z Ajaxa, może być traktowane jak lucky shoot, i chyba tak właśnie było trafienie na 12, wymagające rzutu 10 i przerzutu 8. J

Po jednej grze nie podejmuję się powiedzieć, że gra ma potencjał turniejowy. Owszem zasady nie są trudne. W praktyce turniejowej nie musi chodzić o wybicie się nawzajem i mamy czynnik czasu. Jeśli więc w sposób wyważony ustali się scenariusze turniejowe, w których jednym z kryteriów będzie zadanie przeciwnikowi większych strat, to być może tak. Nie wiem ile zajmie np. wykonanie trzech ataków lotniczych, bo są dość upierdliwe, a o okręty podwodne martwić się chyba nie trzeba – są proste.


Do gry towarzyskiej spokojnie można polecić. Myślę, że mieliśmy z Blakiem kawał niezłej zabawy. J

Karty okrętów brytyjskich po zakończeniu gry

Karta okrętu Grafa Spee po zakończeniu gry.
Blak gratuluję chcarakteru pisma. :)
_______________________________________

P.S. Mam nadzieję, że raport zadowoli czytelników. :)

10 komentarzy:

 1. Owszem, zadowala :) I prosimy o więcej ;)
  Moim znajomym już podesłałem Twoje wpisy na zachętę do wejścia w system.

  OdpowiedzUsuń
 2. To jeszcze to proponuję zobaczyć :)
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1202910606434633&set=pcb.1024305631012559&type=3&theater

  OdpowiedzUsuń
 3. Ciekawe. Planujesz je również opisywać?
  My gramy w Sails of Glory (taki żaglowcowy x-wing - gotowe do gry modele okrętów w boosterach). Jego problem jest taki, że przy większej ilości okrętów niż 3 na stronę zaczyna mocno mulić. Dlatego opracowuję swój system na bazie Full Thrusta. Ale chętnie dowiem się, jak w powyższych rozwiązany jest wpływ wiatru.

  OdpowiedzUsuń
 4. W faighting sail ospraya nie ma kart logowania trafień, a Reyki z Łodzi robi do tego wszystkie wzorniki z MDF. Podręcznik na Wojennej.pl 49 zł kosztował rok temu. Jak podręcznik się pokazał, pierwszego dnia sprzedali ok. 60 podręczników. Jak na polskie warunki to dużo. Tu znajdziesz zajawkę na moim blogu. http://twhistoria.blogspot.com/2015/05/fighting-sail-fleet-actions-1775-1815.html

  OdpowiedzUsuń
 5. Dzięki, ale informacji, jakich potrzebuję tam nie ma. Planujesz rozwinąć temat?

  OdpowiedzUsuń
 6. Tak, ale to chwilkę potrwa. Nie mam aż tyle czasu na to hobby ile bym chciał. :-(

  OdpowiedzUsuń
 7. Dzięki za raport, gra wygląda naprawdę ciekawie :)

  OdpowiedzUsuń
 8. System wydaje się dosyć dynamiczny. No i te okręciki... Chciałem nawet ostatnio kilka kupić tak po prostu, ale teraz chyba zmienię początkowe założenia ;)

  OdpowiedzUsuń
 9. Gorąco zachęcam. Okręty są świetne. :)

  OdpowiedzUsuń