Łączna liczba wyświetleń

wtorek, 28 kwietnia 2015

Kompania czołgów czeskich i coś jeszcze :)

No tak. W końcu się udało. W listopadzie zacząłem taki sobie projekcik polegający na pomalowaniu kompanii czołgów czeskich. Pewnie się orientujecie, że przez ostatnie pół roku byłem zajęty grą Flames of War, ale z troszkę innej perspektywy. W ciągu kilku ostatnich dni złapałem trochę wolnego czasu, i... poniżej skutek.

Co mamy na obrazkach? :)

3xPz. 35(t), 10xPz. 38(t) + 1xPz. 38(t) z Erwinem Rommlem na wieży, 2xSdkfz. 231 (6-Rad), 1xPz. III, 1xPz. II, 2xBunkerflak - to wszystko modele Battlefrontu; oraz 3xPz. 38(t) od Zvezdy.

Technika malarska

Szary podkład Vallejo w spray'u, na to Tank Grey aerografem, rozjaśnienie krawędzi i dużych płaszczyzn Middle Grey Vallejo nakładaną suchym pędzlem. Nie wykonywałem czarnego washa - uznałem, że Tank Grey jest wystarczająco ciemny.
Gąsienice - farbka w kolorze rdzy, czarny wash własnej roboty a potem suchym pędzlem Gun Metal. 
Potem naklejki - krzyże bałkańskie (białe obwódki) i oznaczenia dywizji - Pz. III i Pz. II oraz Bunkerflaki i 6-Rad  - liść dębowy 1 Dywizji Pancernej, Pz. 35(t) - klucz w pochyłej tarczy 1 Dywizji SS, Pz. 38(t) na razie bez oznaczeń dywizyjnych - nie mam naklejek 6 lub 7 Dywizji Pancernej, a tam te wozy były w 1940r. (lub 1 i 2 Dywizji Lekkiej - protoplaści 6 i 7 DPanc.).
Na koniec przybrudzenie układu jezdnego i dolnej części kadłuba Desert Sand suchym pędzlem.

Wynik? Jak widać poniżej.


Bunkerflaki

Sdkfz. 231 (6-Rad)
Erwin Rommel i jego Pz. 38 (t)Pluton Pz. 35(t)I na koniec dwójeczka i trójeczka :)


piątek, 24 kwietnia 2015

Jak się gra we Flames of War. Polskie zasady specjalne.

We Flames of War potencjalny gracz ma możliwość wybrać Wojsko Polskie. Polskie listy armii można znaleźć w następujących podręcznikach i pedeefach.

Podręcznik "Blitzkrieg" - Wojsko Polskie w Wojnie Obronnej 1939 r. Znajdziemy tu batalion piechoty, pułk kawalerii, pułk kawalerii zmotoryzowanej oraz kompanię czołgów lekkich. Jako wsparcie znajdziecie tu między innymi polski pociąg pancerny.

Podręcznik "Road to Rome" - Listy opisujące oddziały II Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. Władysława Andersa, podczas walk na Półwyspie Apenińskim - w tym w czasie bitwy o Monte Cassino.

Pdf. 1 Dywizja Pancerna - Lista opisująca 1 DPanc (informacje o niej znajdziecie tu). dowodzoną przez gen. Stanisława Maczka podczas jej zmagań w Noramndii. Na jej podstawie można wystawić dwa typy kompanii czołgów (na bazie czołgów Sherman i na bazie czołgów Cromwell), kompanię piechoty oraz kompanię piechoty zmechanizowanej.

Podręcznik "Read Bear" - zawiera listy armii opisujące oddziały Armii Krajowej w czasie jej zmagań z niemieckim okupantem podczas Powstania Warszawskiego 1944 r.

Podręcznik "Market Garden" - Listy opisujące oddziały 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej dowodzonej przez gen. Stanisława Sosabowskiego podczas walk o Arnhem.

Jak widać wybór nie jest mały, chociaż może dziwić brak list armii dla Ludowego Wojska Polskiego.
Niestety, wymienione wyżej listy armii nie mają jednolitych zasad specjalnych. Niniejsze opracowanie ma za zadanie zebrać w jednym miejscu zasady dotyczące każdego z podręczników, tak aby wspomóc potencjalnego gracza, chcącego grać Polakami, w wyborze tego okresu i teatru działań wojennych, który mu najbardziej pasuje. Oprócz polskich zasad specjalnych znajdziecie tu także opisy wszystkich polskich bohaterów, ze wszystkich podręczników, w których występują Polacy.

Dla wszystkich dotychczas opublikowanych polskich list armii jest tylko jedna wspólna zasada specjalna "Fate of the Nation" - zasada ta mówi, że zastępca dowódcy kompanii dołączony do danego plutonu jest uprawniony do wykonania przerzutu nieudanych testów morale dla tego plutonu.

Poniżej oprócz polskich zasad specjalnych znajdziecie opisy wszystkich polskich bohaterów, ze wszystkich podręczników, w których występują Polacy.
________________________


Podręcznik "Blitzkrieg"

Kilka uwag na temat podręcznika "Blitzkrieg". Jest to podręcznik, który został wydany jako jeden z ostatnich dla wersji 2 zasad Flames of War. Wprowadzał nowe zasady, między innym idotyczące pociągu pancernego. Po wejściu 3 edycji gry, część tych zasad została potwierdzona w podręczniku główny a część zmieniona.

Baypassed (Ominięci)

Na początku gry przed Wystawieniem, gracz może zadeklarować, że jedna z jego kompanii została Ominięta (Bypassed). Kompania, która została Ominięta musi być kompanią jednoplutonową, i może należeć do jednego z poniższych typów:
- kompania kawalerii w siodłach;
- kompania kawalerii spieszona;
- kompania kolarzy kawalerii;
- kompania piechoty.
Kompania Ominięta jest traktowana jakby była wystawiona na stole przy określaniu liczby plutonów (polskich kompanii) do Rezerw albo Zasadzki. Jednak nie wystawia się jej na stół (na razie pozostaje poza stołem).
Na początku swojej pierwszej tury gracz rzuca kością. Przy wyniku 6 Ominięta kompania przybywa na stół tak jakby wchodziła z Rezerw, ale jej miejsce wejścia jest losowe (zgodnie ze schematami ze strony 48 podręcznika Blitzkrieg). Ale tu uwaga, zgodnie z LFTF dodatkowo, dla scenariuszów w których Wystawienie następuje w ćwiartkach, gracz grający Polakami wskazuje róg stołu w strefie wystawienia przeciwnika i rzuca kością. Przy wyniku 1, 2 Ominieta kompania przybywa z krawędzi stołu lewej w stosunku do tego rogu, przy wyniku 3, 4 Ominięta kompania przybywa z dowolnej krawędzi w 16"/40cm od tego rogu, a przy wyniku 5, 6 Ominięta kompania przybywa z krawędzi stołu prawej w stosunku do tego rogu.
Jeśli w pierwszej turze kompania Ominięta nie weszła, na początku kolejnej tury gracz rzuca o jedną kostką więcej. Wynik sześć na którejkolwiek z kości oznacza przybycie Ominiętej kompanii. Jeśli w kolejnej turze Ominięta kompania nie weszła, zwiększa się ponownie ilość kości o jeden i tak do skutku.
Gracz wykonuje rzut kością aby określić krawędź lub róg stołu, z którego wejdzie jego Ominieta kompania.
Ominięta kompania przybywa na stół z punktu który nie może być bliżej niż 8"/20cm od wrogich modeli. Jeśli nie ma takiego miejsca. Przybycie jest opóźnione o kolejną turę, w której należy powtórzyć jedynie rzut na nowe miejsce pojawienia się ominiętej kompanii.
Ominięta kompania nie może zainicjować Szturmu w turze, w której weszła na stół. Każdy scenariusz, określa którą krawędź ztołu traktuje się jako własną i przeciwnika.

Night Counterattack (Nocny kontratak)

Gracz dowodzący Batlionem Piechoty może przed Wystawieniem przeciwnika, zedeklarować nocny kontratak, jesłi jest atakującym w scenariuszach typu Fair Fight. Jeśli tak zrobi, gra rozpoczyna się w nocy i stosuje się zasady gry nocnej, aż nie nadejdzie świt. Na pocżątku 3 tury broniącego, broniący rzuca jedną kością. Przy wyniku 5+ kończy się noc. Jeśli nie, rzut na pocżątku swojej tury wykonuje atakujący, ale zwiększa liczbę kości o jeden. Wynik 5+ na którejkolwiek kości oznacza koniec nocy. Jeśli dzień znowu nie nadszedł obydwaj gracze kontynuują rzuty kośćmi na pocżatku swoich tur, na zmianę, wciąż zwiększając liczbę kości cały czas o jeden. Jeśli świt nadszedł, zasady walki w dzień obowiązują już do końca gry.

Batalion piechoty (Centralne kierowanie)

Polski batalion piechoty, jest traktowany jak kompania. Gdziekolwiek w podręczniku podstawowym jest mowa o kompanii piechoty, odnosi się to do polskiego batalionu piechoty.
Szwadron kawalerii (Centralne kierowanie)

Polski pułk kawalerii i kawalerii zmotoryzowanej są traktowane jak kompanie. Oznacza to, że kompanie kawalerii zmotoryzowanej, kompanie ckm kawalerii zmotoryzowanej, kompanie kawalerii w siodłach i pieszej, kompanie ckm kawalerii i kompanie kolarzy kawalerii są traktowane jak plutony. Gdziekolwiek w zasadach mówi się o plutonach, odnosi się to do kompanii kawalerii okreśłonego typu. Gdziekolwiek w zasadach mówi się o kompanii, odnosi się to do pułku kawalerii albo pułku kawalerii zmotoryzowanej.

Lasjerzy (Lancers)

Jeśli w odległości do 2"/5cm od modelu polskiej kawalerii w siodłach nie ma żadnych nieprzyjacielskich modeli czołgowych (Tank teams), modela taki uderza w modele piechoty i dział na 2+ ale tylko w pierwszej fazie szturmu (przy jego inicjowawaniu).

Taczanka

Taczanka jest nieopancerzonym modelem typu czołgowego (Tank Team) i Nosicielem ckm (HMG Carrier), więc ckm wz. 30 ma ROF jak ckm gdy się nie porusza i jak pojazdowy km gdy się porusza i  jest bronią zamontowaną z tyłu kadłuba (Hull-Rear Weapon) i jest jednocześnie bronią Portee - w zwiżaku z tym może być zdemontowany przez obsługę (pojazd odsyła się wtedy na tyły). Taczanka może być Wystawiona na początku gry w wersji pieszej. W wersji pieszej należy ją zastąpić peszym modelem ckm wz. 30.  

Kawaleria (Cavalry)
Nie obowiązują zasady Hurah!, Mounted Man-Packed Guns, Horse Artillery, Deck Turret, One Man Turret podane w podręczniku "Blitzkrieg". Zamiast nich należy stosować zasady podane w podręczniku głównym albo tu. Strony podane w podręczniku Blitzkrieg w odniesieniu do zasad walki kawalerii (na str. 50) są nieaktualne, bo dotyczą podręcznika FoW do 2 edycji zasad do gry.

Polski pociąg pancerny
Nie obowiązują żadne z zasad dotyczących polskiego pociągu pancernego zamieszczone w podręczniku "Blitzkrieg". Zamiast nich, należy stosować zasady podane w podręczniku głównym albo tu :).

Bohater Roman Orlik

To trochę przykre, że informacji na temat tej innych postaci, Polak nie dowiaduje się na lekcjach historii Polski a z podręcznika do gry opracowanej przez Nowozelandczyków. Cóż widocznie tak musi być :(. Wracając do rzeczy.

Chrakterystyka postaci

Plutonowy podchorąży* Roman Orlik jest Bohaterem i modelem dowódcy plutonu czołgów i ma ranking Nieustraszony (Fearless), Wyszkolony (Trained). Orlik jeździ w tankietce TKS (20mm FKA) wyposażónej w działko 20mm wz. 38.
Orlik może być wystawiony w dowolnym plutonie czolgów rozpoznawczych zastęując dowócę plutonu za 35 pkt. TKS (20mm FKA) jest liczony jako jedna z dozwolonych dla tego plutonu tankietek TKS (20mm FKA) (a nie dodatkowa (!)).

Zasady specjalne postaci

Zasadzka (Ambush): W większości swoich walk Orlik otwierał ogień z zasadzki. Orlik i jego pluton może zostać umieszczony w Zasadzce, dodatkowo, oprócz innych plutonów które zgodnie z opisem scenariusza mogłyby zostać wystawione w Zasadzce - nawet w misjach, które nie przewidują wykorzystują zasady Zasadzki.

Świetny strzał (Excellent Shot): Wykorzystując jedynie działko 20mm, Orlik wyeliminował wiele czołgów. Tankietka Orlika może przerzucać nieudane rzuty na trafienie w trakcie swojego strzelania.

Strzały z nikąd (Shots from Nowhere): Nieprzyjacie odpowiadał dzikim ogniem próbując namierzyć Orlika. Orlik jest traktowany jakby miał status Gone to Ground jeśli ma Przesłonę (Conceal) i nie ruszał się we własnej turze, pomimo tego że strzelał w swojej turze.

Ogień i ruch (Fire and Movement): Kiedy pierwsze czołgi były już zniszczone z zasadzki, Orlik manewrował tak aby zniszczyć pozostałe. Orlik może wybrać strzał z pełną szybkostrzelnością (ROF) po ruchu ale wtedy dodaje +1 do wyniku potrzebnego do trafienia. 
________________________


Podręcznik "Road to Rome"
Polskie oddziały walczące we Włoszech szkolone były na wzór brytyjski. W związku z tym przejęły większość (ale nie wszystkie (!)brytyjskich zasad specjalnych, a w tym:
 1. Cary on, Sergeant! (Sierżanicie, prowadź!)
 2. Night Attack (Atak nocny)
 3. Semi-indirect Fire (Ogień półpośredni)
 4. Eight-Gun and Twelve-Gun Batteries (Baterie ośmio i dwunastodziałowe)
 5. Mike Target
 6. Tow Hooks (Haki holownicze)
Obowiązuje także zasada Fate of the Nation (Przeznaczenie narodu) oraz dodatkowo Allied Artillery (Artyleria sprzymierzona) oraz Dixie Air Support.

Artyleria sprzymierzona (Allied Artillery)

Jako wyjątek do zasady Allied Platoons ze strony 70 podręcznika głównego, obserwatorzy amerykańscy, francuscy, polscy i brytyjscy (włącznie z wszystkimi narodamu Commonwealth'u) mogą kierować Nawałą Artylerysjką pozostałych z wymienionych wyżej nacji.

Wparcie lotnicze Dixie (Dixie Air Support)

W Fazie Początkowej, po rzucie na wezwanie wsparcia lotniczego, gracz może zadeklarować normalne użycie AOP Auster (z wykorzystaniem zasady Air Observation Post ze strony 139 podręcznika głównego) albo użycie go jako Wsparcia Lotniczego Dixie. AOP nie może pełnić obydwu funckji w tej samej turze.
Jeśłi wybierze się użycie AOP do koordynowania Wsparcia Lotniczego Dixie, wszystkie ataki lotnicze przeciwko celom w Linii Widzenia AOP i w 16"/40cm od niego są przez niego kierowane. Samoloty kierowane przez AOP mogą przerzucać nieudane próby namierzania się na cel (Range In).
Dodatkowo, modele samolotów kierowanych przez AOP muszą znajdować się powyżej 12"/30cm od własnych modeli zamiast normalnych 16"/40cm.

Bohater Miś Żołnierz Wojtek

Tych, którzy nie znają historii szeregowego Wojtka, gorąco zachęcam do obejrzenia tego filmu

Charakterystyka postaci

Żołnierz miś Wojtek jest Bohaterem występującym jako model transportowy (Warrior Transport Team), posiadającym ranking Firless (Nieustraszony), Trained (Wyszkolony). Wojtek porusza się jak piechota. Wojtek może być dołączony do polskiej kompanii piechoty za 70 pkt. Wojtek nie jest jednak częścią żadnego plutonu.

Cechy postaci

Nosiciel zaopatrzenia (Supply Carrier)

W swojej turze, pododdział dział (Gun Troop) z baterii polskiej artylerii polowej (Field Battery, Polish Artillery) może użyć Wojtka do Rzygnięcia Ogniem (Burst of Fire) w Fazie Strzelania, pod warunkiem, że Wojtek jest w zasięgu dowodzenia pododdziału dział. 
Pododdział dział Rzygający ogniem :) może  zarówno:
- wykonać Nawałę Ogniową - działa biorące udział w nawale liczy się podwójnie; albo
- traktować wszystkie działa OQF 25pdr jako działa o szybkostrzelności (ROF) 3. 
Po wykonaniu przez pododdział dział Rzygnięcia Ogniem, Wojtek jest usuwany ze stołu i przenoszonydo Rezerw.

Nosiciel amunicji (Ammunition Bear-er)

Jeśli Wojtek jest poza stołem rzuć kością na początku tury tak jak normalnie na Rezerwy. Przy wyniku 5+, Wojtek przybywa z Rezerw. Przy każdym innym wyniku, Wojtek i jego model wciąż zbiera amunicję i nie może przybyć w tej turze.

Ulubiona maskotka (Lovable Mascot)

Gdy Wojtek jest na stole, morale oddziałów jest wyższe. Jeden pluton, który jest w zasięgu dowodzenia od Wojtka może raz przerzucić nieudany test morale plutonu. po podjęciu takiej próby Wojtek jest usuwany ze stołu i umieszczany w Rezerwach.

____________________________Pdf. "1 Polish Armoured Division"
Polskie oddziały walczące w Normandii szkolone były na wzór brytyjski. W związku z tym przejęły większość (ale nie wszystkie (!)brytyjskich zasad specjalnych, a w tym:
 1. Cary on, Sergeant! (Sierżanicie, prowadź!)
 2. Night Attack (Atak nocny)
 3. Semi-indirect Fire (Ogień półpośredni)
 4. Eight-Gun and Twelve-Gun Batteries (Baterie ośmio i dwunastodziałowe)
 5. Mike Target
 6. Tow Hooks (Haki holownicze), oraz
 7. Fate of the Nation (Przeznaczenie narodu)__________________________


Podręcznik "Read Bear"

Broń domowej roboty (Home-Built Weapons)

Broń opisana w liście uzbrojenia (Arsenal) jako Home-Built może wybuchnąć ze skutkami śmiertelnymi.
Po tym jak pluton z bronią domowej roboty wykona swoje wszystkie strzelania w Fazie, dla każdej broni domowej roboty gracz wykonuje rzut kością.
Przy wyniku "1" model strzelający z takiej broni jest zniszczony. W innym wypadku broń wytrzymała i nadal jest sprawna. Na przykład, jeśli domowej roboty miotacz zostanie użyty i wyrzuci "1" jest zniszczony a nie usunięty z gry jak normalny miotacz po strzale,

Bataliony powstańcze (Batalions of the Uprising)

Batalion Armii Krajowe używa sowieckiej zasady specjalnej Centralised Control ze strony 250 podręcznika głównego.

Tunele i ścieżki (Tunnels and Paths)

Piechota i działa przenośne z kompanii bojowych (Combat) i broni wsparcia (Weapons) oraz plutony szturmowe Kedywu AK traktują gruzy i lasy jak zwykły teren (Cross-Country), co pozwala im na wykonywanie ruchu At Double w takim terenie.

Przenaczenie Narodu (Fate of the Nation)

Zgodnie z opisem na górze strony

_____________________________

Podręcznik "Market Garden"

Polskie kompanie spadochronowe szkolone były na wzór brytyjski. W związku z tym przejęły większość (ale nie wszystkie (!)brytyjskich zasad specjalnych, a w tym:
 1. Cary on, Sergeant! (Sierżanicie, prowadź!)
 2. Night Attack (Atak nocny)
 3. Semi-indirect Fire (Ogień półpośredni)
 4. Eight-Gun and Twelve-Gun Batteries (Baterie ośmio i dwunastodziałowe)
 5. Mike Target
 6. Tow Hooks (Haki holownicze), oraz
 7. Fate of the Nation (Przeznaczenie narodu)
Plutony wsparcia oznaczone w tym podręczniku brytyjską kokardą (oznaczenie samolotów brytyjskich), używają normalnych brytyjskich zasad specjalnych.Bohater Generał major Stanisław Sosabowski

Charakterystyka Postaci 

Generał major Stanisław Sosabowski jest Bohaterem działającym jako model karabinowy wyższego dowódcy (Warrior Higher Command Rifle Team) o rankingu Nieustraszony (Fearless), Weteran (Veteran) i może być dołączony do polskiej kompanii spadochronowej za 45 pkt.

Cechy postaci

Punktualne posiłki (Timely Reinforcements)

Raz na turę, siły dowodzone przez Sosabowskiego mogą przerzucić jedną kość na Rezerwy.

A co z Niemcami? (What about the Germans)

Na początku gry przed Wystawieniem modeli niezależnych (Independent teams), siły dowodzone przez Sosabowskiego, mogą zmienić miejsce wystawienia jednego ze swoich plutonów, ale wciąż w swojej normalnej Strefie Wystawienia (Deployment Area).


______________________________
* Podchorąży nie jest stopniem wojskowym, to tytuł wskazujący na to, że żołnierz jest kandydatem na oficera lub studentem szkoły oficerskiej - podobnie kadet, to uczeń szkoły chorążych, a elew, to uczeń szkoły podoficerskiej.