Łączna liczba wyświetleń

niedziela, 15 marca 2015

Jak się gra we Flames of War, cz. 18

Kilka kolejnych wpisów chciałbym poświęcić kwestiom opisanym w rozdziale Specjaliści. Nazwa jest dość myląca a na mój gust w rozdziale tym jest mydło i powidło, bo wprowadza on zarówno zasady dotyczące oddziałów rozpoznawczych, kawalerii, użycia pociągów pancernych oraz na przykład miotaczy ognia. Ale trudno. Jakoś i przez to spróbujemy przebrnąć. Dziś zajmę się najcięższym rodzajem uzbrojenia wojsk lądowych. A więc do rzeczy!

POCIĄGI PANCERNE

Powtóżmy za oryginałem: "Mimo, że pociągi pancerne robiły wrażenie przestarzałych w wojnie zdominowanej przez czołgi, w Europie Wsch. o małej ilości kiepskich dróg i niezmiernych odległościach działały one z powodzeniem".

Części składowe pociągu pancernego

Głównymi częściami Pociągu Pancernego były Lokomotywa, Wagony Artyleryjskie, Wagony Szturmowe (z plutonami piechoty) i pluton Czołgów Wsparcia.

Lokomotywa i każdy Wagon w Pociągu Pancernym są osobnymi modelami Czołgów w Pociągu Pancernym działającym jako pojedynczy pluton.

Pociąg Pancerny musi zawsze działać w porządku pokazanym w Liście Armii. Pociąg nie może wyprzęgać wagonów ani zmieniać ich kolejności, ale może jechać w każdym kierunku i może wjechać na stół skierowany w dowolną stronę.

Wagony Artyleryjskie

Wagony Artyleryjskie Pociągu Pancernego są podzielone na Baterie, złożone zwykle z jednego Wagonu Artyleryjskiego – aczkolwiek niektóre Baterie miały kilka wagonów.

Wagony Szturmowe (Infantry Cars)

Pociąg Pancerny z Wagonem Szturmowym zawsze Rozstawia się ze swoim Plutonem Piechoty jako Pasażerami w Wagonie Szturmowym. Wagon ten jest modelem Czołgu, ale może wyładowywać i zabierać swój Pluton Piechoty jakby był modelem Transportowym. Nie jest Odsyłany na Tyły kiedy Spieszy piechotę i działa jak model Czołgu dla wszystkich innych celów.

Pluton Piechoty działa jak oddzielny pluton ze swoim własnym modelem Dowodzenia Plutonu. Traktuj Pociąg Pancerny i Pluton Piechoty jak dwa oddzielne plutony przy obliczaniu liczby plutonów na Zasadzce albo Rezerwach (patrz str. 266 i 268), ale obydwa wchodzą z Rezerw jako jeden pluton.

Plutony Czołgów Wsparcia

Plutony Czołgów Wsparcia działają jako osobne plutony z ich własnymi modelami Dowództwa. Traktuj pociąg Pancerny i Plutony Czołgów Wsparcia jako osobne plutony przy obliczaniu ilości plutonów w Zasadzce i Rezerwach (patrz str. 266 i 268), ale wszystkie wjeżdżają z Rezerw jako jeden pluton.

Czołgi z Plutonów Czołgów Wsparcia są wystawiane równomiernie na obydwu końcach pociągu i poruszają się z pociągiem Pancernym jako jego część. Mogą odłączyć się od pociągu na koniec Fazy Ruchu, ruszając się o dodatkowe do 4”/10 cm w dowolnym kierunku. Czołgi mogą także odłączyć się od pociągu do Kontrataku jeśli został on zaatakowany. W tym przypadku, po prostu rusz się pojazdami z ich obecnej pozycji.

Jeśli czołgi z Plutonu Czołgów Wsparcia odłączyły się od pociągu, nie mogą już do niego wrócić.

Układanie Linii Kolejowych

Jeżeli stół posiada już Linie Kolejową, wykorzystaj ją dla Pociągu Pancernego. W innym wypadku, na początku gry przed rozstawieniem na stole Celów Misji i Fortyfikacji, gracze rozmieszczają Linię Kolejową następująco:

1. Gracz z Pociągiem Pancernym wybiera dwie przeciwległe krawędzie stołu. 

2. Przeciwnik wskazuje punkt na jednej z wybranych krawędzi stołu.

3. Grający Pociągiem Pancernym wskazuje punkt na przeciwnej krawędzi stołu.

4. Grający Pociągiem Pancernym układa Linię Kolejową przebiegającą w linii prostej pomiędzy tymi dwoma punktami.

Linia przecina lasy, pola i inny gładki teren. Zakłada się, że rzeki są przecinane po przepustach i mostach. Wszystkie budynki na trasie powinny być odsunięte o minimalną odległość jaka jest potrzebna. Linia Kolejowa jest odchylana minimalnie, aby ominąć wzgórza (nawet minimalne pochyłości są unikane przez Linię Kolejową).

Jeśli obydwaj gracze mają Pociągi Pancerne, obydwaj rozmieszczają Linie Kolejowe, rozpoczynając od gracza atakującego. Pociąg Pancerny każdego z graczy musi pozostać na swoich własnych torach.

Wystawianie Pociągu Pancernego 

Pociąg Pancerny, który mógłby normalnie być Wystawiony na stole jest trzymany poza stołem do początku jego pierwszej Fazy Ruchu, kiedy wjeżdża na stół. W turze, w której Pociąg wjeżdża na stół, zawsze rusza się tak daleko, aby na stole zmieścił się cały pociąg i jego Plutony Czołgów Wsparcia.

Pociąg Pancerny wjedzie z punktu gdzie Linia Kolejowa przecina Strefę Wystawienia gracza, a jeśli tego nie robi, to z punktu w którym Linia Kolejowa przecina krawędź stołu najbliżej Strefy Wystawienia gracza. 

Pociąg Pancerny nie może być trzymany w Zasadzce (patrz str. 266), jest na to zbyt duży i oczywisty, ale może być trzymany w Rezerwach (patrz str. 268).

Ruch Pociągu Pancernego

Pociągi Pancerne mogą poruszać się tylko po Liniach Kolejowych. Jeśli Lokomotywa nie jest Ugrzęzła, Opuszczona albo Zniszczona, Pociąg Pancerny może ruszać się w każdej turze do 16”/40 cm w przód i w tył wzdłuż Linii Kolejowej.

Wyjeżdżanie ze stołu

Jeśli jakaś część Pociągu Pancernego opuszcza stół, cały Pociąg Pancerny jest traktowany jako zmuszony do opuszczenia stołu i nie może wrócić.

Ruch przez wraki

Odsuń każdy wrak na Linii Kolejowej o najmniejszą odległość jaka jest potrzebna do przejazdu Pociągu Pancernego.

Ruch przez inne modele

Pociągi Pancerne nie mogą przejeżdżać przez własne modele. Wszystkie sojusznicze modele na torach muszą być usunięte z torów przed ruchem pociągu.

Pociągi Pancerne nie są powstrzymywane przez wrogie modele. Każdy inny model jest usuwany na bok przez przeciwnika o najmniejszą odległość jaka jest potrzebna do przejścia pociągu (z zachowaniem obecnego kierunku).

Nie można ruszać się przez pociąg

Modele nie mogą ruszać się przez Pociąg Pancerny, dopóki Lokomotywa nie jest Zniszczona. Kiedy Lokomotywa jest Zniszczona, ona i inne Zniszczone wagony w pociągu stają się Bardzo Trudnym Terenem. Pociągi Pancerne nie mogą poruszać się przez inne Pociągi Pancerne, nawet Zniszczone.

Strzelanie z Pociągu Pancernego

Pociągi pancerne nie ponoszą kary za strzelanie w ruchu. Utrzymują swoją pełną Szybkostrzelność kiedy strzelają podczas ruchu. Każda broń Pociągu Pancernego może strzelać do różnych celów.

Prawie wszystkie działa (oprócz karabinów maszynowych) Pociągu Pancernego są zamontowane w Wieżach Pokładowych (Deck Turrets). Dlatego ich Pole Ostrzału jest ograniczone przez strukturę i inne wieże Wagonu Artyleryjskiego, na którym są zamontowane, i prawdopodobnie przez inne wagony pociągu.

Karabiny maszynowe pociągu

Wagony Pociągu Pancernego strzelają ze wszystkich swoich KM-ów z Szybkostrzelnością 2, nawet jeśli pozostała broń strzela - włącznie z prowadzeniem przez inną broń Ostrzału Artyleryjskiego.

Pole Ostrzału KMu Pociągu zamontowanego na burcie wagonu, obejmuje wszystko na bok od linii poprowadzonej wzdłuż burty wagonu. Pole Ostrzału KMu Pociągu zamontowanego na końcu wagonu obejmuje wszystko naprzeciwko od linii poprowadzonej w przez koniec wagonu.

Karabiny maszynowe obsługiwane przez pasażerów

Każdy KM Pociągu Obsługiwany przez Pasażerów wymaga do obsługi modeli Piechoty albo Przenośnych Dział siedzących w Wagonie Szturmowym. Model nie musi być w tym samym Wagonie Szturmowym co KM, a każdy model może strzelać z dowolnego KM (chociaż tylko z jednego KM na model w danym czasie).

Nawała Artyleryjska z pociągu

Pociągi Pancerne mogą wykonywać Nawałę Artyleryjską podczas ruchu (!). Kiedy Pociąg Pancerny prowadzi Nawałę, każdą strzelającą broń liczy się podwójnie.

Wszystkie Baterie Artyleryjskie w Pociągu Pancernym mogą się łączyć w pojedynczy ostrzał zamiast strzelania jako osobne baterie. 

Strzelanie do Pociągów Pancernych

Pociągi Pancerne są ostrzeliwane w ten sam sposób jak wszystkie plutony czołgów. Jeśli wagon jest Zniszczony, wstrzymuje to działanie wszystkich jego broni, ale nie powstrzymuje pociągu. Pociąg Pancerny rusza się ze Zniszczonym wagonem na swoim miejscu.

Przydzielanie trafień

Przy wybierania pomiędzy różnymi typami wagonów i Lokomotywą można użyć zasady The Gun Tank (patrz str. 96).

Kiedy Pociąg Pancerny może jeździć

Jeśli lokomotywa Ugrzęzła, jest Opuszczona albo Zniszczona, Pociąg Pancerny nie może jechać. 

Jeśli Lokomotywa wciąż może się ruszać kiedy Pociąg Pancerny nie zda Testu Morale Plutonu, cały Pociąg Pancerny jest usuwany ze stołu jakby wyparował, ciągnąc ze sobą wraki wagonów. Jeśli Pociąg Pancerny nie może się ruszać a nie zda Testu Morale Plutonu, cały jest Zniszczony na miejscu (pozostawiamy wraki).

Strzelanie przez Pociągi

W ten sam sposób jak modele nie mogą strzelać przez wszystkie inne typy Własnych modeli, Własne modele nie mogą strzelać przez Pociąg Pancerny.

Wrogie modele mogą strzelać przez Pociąg Pancerny, ale modele przynajmniej w połowie zasłonięte przez Pociąg Pancerny (włączając w to Zniszczone wagony) są Ukryte.

Pociągi Pancerne w szturmach

Pociągi Pancerne nie mogą Szarżować do Kontaktu i nie mogą się ruszać przy Kontrataku.

Jeśli jakaś część pociągu Pancernego jest szturmowana, każda część pociągu w 16”/40 cm od modelu Szturmującego może wykonać Ogień Obronny do celów odległych do 16”/40 cm.

Jeśli Lokomotywa wciąż może jechać, kiedy Pociąg Pancerny Odrywa się od szturmu, pociąg może ruszyć się przez lub obok dowolnych wrogich modeli bez przeszkód, i pociąg nie musi być więcej niż 4”/10 cm od wrogich modeli na zakończenie szturmu. Jeśli Lokomotywa nie może się ruszać przy Odrywaniu się pociągu, każda część pociągu w 4”/10 cm od Szturmującego Plutonu jest zdobyta i Zniszczona.

Każdy Pluton Piechoty pociągu pancernego i każdy jego Pluton Czołgów Wsparcia jest osobnym od Pociągu Pancernego plutonem. Jeśli Pluton Piechoty wciąż siedzi w Wagonie Szturmowym kiedy Wagon Szturmowy jest Zniszczony w szturmie, cały Pluton Piechoty zostanie Zniszczony. Plutony Piechoty mogą się spieszyć (wysiąść z pociągu) a Czołgi Wsparcia odłączyć od pociągu do Kontrataku, jeśli są szturmowane.

Niszczenie Linii Kolejowych

Jedynym sposobem zniszczenia Linii Kolejowej w trakcie gry jest położenie przez Pionierów ładunków wybuchowych na torach. Robią to w ten sam sposób jak robią Przejścia w Przeszkodach (patrz str. 225). Jeśli im się uda, sekcja Linii Kolejowej sąsiednia do modelu staje się Terenem Trudnym dla pociągu.

Tylko Lokomotywa musi wykonywać Test Ugrzęźnięcia przejeżdżając przez zniszczoną Linię Kolejową, ale robi to wtedy, gdy pociąg osiąga zniszczoną sekcję, albo jeśli pociąg rozpoczyna ruch stojąc na zniszczonej sekcji Torów Kolejowych. Jeśli Pociąg Ugrzęźnie, tylko Lokomotywa jest traktowana jako Ugrzęzła.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz