Łączna liczba wyświetleń

środa, 4 marca 2015

Jak się gra we Flames of War, cz. 11

Użycie artylerii w grze

Teraz w kilku wpisach postram się opisać działanie artylerii.

Artyleria już dawno temu została ochrzczona mianem "boga wojny". Jej bardzo silny rozwój nastąpił podczas I Wojny Światowej (Wielkiej Wojny) i podczas II Wojny Światowej. W zasadzie, w każdej drugowojennej armii zdawano sobie sprawę z wagi artylerii na polu walki, ale z różnych przyczyn taktyka jej użycia, nasycenie wojsk tym rodzajem uzbrojenia, organizacja, szkolenie były różne. Artyleria, o ile ma to zapisane w swoich charakterystykach w tabeli uzbrojenia (Arsenal) może wykonywać Nawałę Artyleryjską/Ogniową (ArtilleryBombardment).

Działa mają w swoich charakterystykach na ogół dwie linie - jedną pokazującą właściwości przy strzelaniu ogniem bezpośrednim, i drugą - dla Nawały Ogniowej.

Niektóre działa, takie jak moździerze, czy wyrzutnie rakietowe nie mogą strzelać na wprost, tzn. ogniem bezpośrednim. Niektóre lekkie moździerze nie mogą strzelać na wprost ani wykonywać nawały, ale strzelają ogniem pośrednim z wysoką trajektorią lotu pocisku, co pozwala im strzelać ponad własnym oddziałami.

Nawała Ogniowa

Nawałę ogniową wykonuje się w fazie strzelania tak jak i zwykłe strzelania na wprost. Nawały ogniowej nie można jednak wykonywać jako Ognia obronnego (Defensive fire) w fazie szturmu.

Aby wykonać nawałę ogniową, działa które chcą w niej wziąć udział nie mogą się poruszać w swojej turze. Można wykonać nawałę po odprzodkowaniu dział, pod warunkiem, że nie wykonały one żadnych ruchów poza obrotem w kierunku celu.

Jeśli artyleria jest przygniecona (Pinned Down), to może wykonać nawałę jeśli są to opancerzone działa samobieżne. Zwykłe działa holowane nie mogą.

Dany pluton dział może wykonać tylko jedną Nawałę na turę. Jeśli pluton wykonuje nawałę, jego modele dział nie mogą strzelać z innych broni jeśli nie biorą udziału w nawale. Nawały z danego plutonu nie można dzielić na mniejsze nawały. Pozostałe, nieartyleryjskie modele z plutonu, który wykonał nawałę mogą strzelać na wprost z karabinów i innej tego typu broni.

To może po tym przydługim wstępie przejdźmy do konkretów, a więc, jak to się robi.

Po pierwsze, musimy wskazać punkt celowania i sprawdzić czy jest on w lini widzenia modelu naprowadzającego/obserwatora. Po drugie, wykonać rzut na wstrzelanie się w cel. Po trzecie, jeśli się udało, przykładamy wzornik artyleryjski i sprawdzamy co jest pod nim. Dla każdego modelu pod wzornikiem wykonujemy rzut na trafienie. Trafione modele wykonują rzut obronny. Jeśli się nie udało, gracz wykonujący Nawałę wykonuje test siły ognia (jeśli jest taka potrzeba). To tak w bardzo dużym uproszczeniu.  A teraz cała sekwencja jeszcze raz, ale dokładniej.

Wybór punktu celowania

Punkt celowania przy nawale artyleryjskiej to środek konkretnego modelu przeciwnika. Na modelu tym można umieścić znacznik namierzania (Range in).

Maksymalny zasięg nawały

Artyleria ma dla nawały zdefiniowany maksymalny zasięg w tabeli uzbrojenia, inny niż przy strzelaniu na wprost. Zasięg mierzy się od najbliższego punktu podstawki lub modelu, który został wybrany jako punkt celowania do najbliższego punktu podstawki lub modelu działa w strzelającym plutonie - działa, które jest najbardziej oddalone od punktu celowania.

Minimalny zasięg nawały

Aby móc wykonać nawałę, odległość najbliższego działa ze strzelającego plutonu do punktu celowania nie może być mniejsza niż 8"/20cm.

Pole ostrzału

W nawale nie mogą wziąć udziału działa, dla których punkt celowania nie jest w ich polu widzenia.

Obrót w kierunku celu

Jeśli już wiadomo, że cel jest w polu widzenia dział, tuż przed otwarciem ognia (ale już w fazie strzelania) wszystkie działa należy obrócić w kierunku do punktu celowania.

Strzelanie nad własnymi oddziałami i przeszkodami terenowymi

Modele artyleryjskie mogą strzelać nad własnymi oddziałami i przeszkodami terenowymi i nie muszą mieć bezpośredniej linii widzenia do punktu celowania.

Strzelanie nad budynkami

Działa nie mogą wykonać nawały jeśli w linii widzenia do punktu celowania są budynki oddalone od tych dział o mniej niż wysokość budynków. Działa nie mogą wykonywać nawały z wewnątrz budynków. Dla moździerzy, minimalna odległość od budynków wynosi 4"/10cm, niezależnie od wysokości budynków.

Strzelanie nad lasami

Jeśli pomiędzy działami a punktem celowania znajduje się las lub linia drzew lub żywopłoty Bocage w odległości mniejszej niż 4"/10 cm,  nawały nie można wykonać.

Modele naprowadzające (Spotting Teams)

Aby móc wykonać nawałę artyleryjską konieczne jest posiadanie kogoś, kto naprowadza ją na cel. Modelem naprowadzającym może być jeden z modeli dział biorących udział w nawale, dowódca plutonu lub model sztabu z plutonu wykonującego nawałę, dowódca kompanii albo wyższy dowódca (Higher Command Team), albo wyspecjalizowany model obserwatora.

Model naprowadzający może naprowadzać na cel tylko jeden pluton dział, a pluton dział może korzystać w danej turze tylko z jednego modelu naprowadzającego (nawet jeśli próba wstrzelania się w cel (Range In) będzie nieudana).

Model naprowadzający musi mieć linię widzenia do wrogiego modelu stanowiącego punkt celowania, nie może się ruszać w fazie ruchu, strzelać w fazie strzelania (oprócz udziału w nawale), i brać udziału w szturmie w fazie szturmu w turze, w której była wykonywana nawała.

Naprowadzanie podczas przygniecenia

Model naprowadzający może kierować ogniem artylerii jeśli jest przygniecony, ale jeśli jest pojazdem opuszczonym (Bailed Out) albo ugrzęźniętym (Bogged Down) nie może tego robić.

Naprowadzanie przez dowódcę kompanii

Dowódca kompanii lub Wyższy dowódca może naprowadzać artylerię, którą ma pod swoim dowództwem, ale może to robić tylko dla jednego plutonu w danej turze. Podczas wykorzystania dowódcy i wyższego dowódcy w roli modelu naprowadzającego jest kara - dodatkowo 1 do wyniku potrzebnego do wstrzelania się w cel.

Obserwatorzy

Obserwatorzy są modelami niezależnymi (Independent teams) i mogą być zarówno modelami pieszymi, np. modele karabinowe obserwatorów (Observer Rifle Team) jak i czołgowymi, np. Sherman obserwacyjny (Observer Sherman tank). Obserwatorzy mogą naprowadzać nawałę tylko dla plutonu, z którego pochodzą, z dowolnego miejsca makiety.

Wielu obserwatorów

Dany pluton może mieć kilku obserwatorów, ale w danej turze tylko jeden z nich może naprowadzać pluton na cel.

Naprowadzanie innych plutonów

Obserwator z plutonu posiadającego model sztabu, może naprowadzać inny pluton posiadający sztab (z wyjątkiem plutonów określonych jako Allied (Sojusznicze) w liście armii). Nadal jednak może naprowadzać tylko jeden pluton w danej turze.

Obserwatorzy poruszają się skrycie (Cautiously)

Obserwatorzy i ich transportery poruszają się z zachowaniem zasady Skryty Ruch (Cautious Movement) ze strony 193 podręcznika, podobnie jak modele rozpoznawcze.

Wysiadanie obserwatorów z czołgów obserwacyjnych

Gracz może nakazać obserwatorowi wysiąść z czołgu obserwacyjnego, który nie jest opuszczony (Bailed Out) i działać jako pieszy obserwator z karabinem (Observer Rifle Team). Aby to zrobić, należy usunąć czołg obserwacyjny z  gry w fazie ruchu, albo w fazie rozstawienia, przed rozpoczęciem gry i zastąpić go modelem obserwatora pieszego z karabinem (na ogół dwie figurki żołnierzyków na małej podstawce) stawiając nowy model w miejscu zajmowanym dotychczas przez czołg obserwacyjny.  Jeśli zrobi się to gdy czołg obserwacyjny był ugrzęźnięty, czołg jest usuwany z gry, a o jego ugrzęźnięciu zapominamy ;).
Czołg obserwacyjny może być zastąpiony modelem obserwatora pieszego tylko wtedy, gdy gracz posiada odpowiedni model obserwtora pieszego.

Modele sztabów

Mimo, że formalnie są modelami pieszymi, modele sztabów będące częścią swoich plutonów poruszają się wolno, tak jakby były ciężkimi działami. Model sztabu może strzelać z karabinu, ale w turze, w której strzela nie może pełnić funkcji sztabu. Sztab posiadający własny transport równie dobrze działa będąc w pojeździe jak i poza nim, ale tak długo jak długo pojazd ten nie jest Opuszczony ani Ugrzęźnięty. Jednak sztab będąc w innym pojeździe niż własny transport, nie może działać jako sztab :(.

Zasada All Guns Repeat!

Pluton dział, który wykonał nawałę w poprzedniej turze, posiadający sztab, może ją powtórzyć. Jeśli wstrzelanie się w cel w poprzedniej turze powiodło się, w kolejnej turze następuje automatycznie, tak jakby nastąpiło przy pierwszej próbie. Aby można było skorzystać z tej zasady, do kolejnej nawały musi być wykorzystany ten sam model naprowadzający co poprzednio (dotyczą go ograniczenia podane na stronie 126 podręcznika głównego), w nawale muszą też wziąć udział te same modele co w pierwotnej nawale i nie moga być dodane do niej kolejne działa, należy użyć takiego samego wzornika artyleryjskiego (o tym samym rozmiarze) co poprzednio, chyba że w międzyczasie część udział utracono i jest ich za mało aby skorzystać z tego samego wzornika. I ostatnia rzecz - punkt celowania musi być ten sam co poprzednio. Nawet jeśli model, który pierwotnie był wskazany jako punkt celowania zginął lub odjechał. W jego pierwotnym miejscu okłada się znacznik "Range In".

W kolejnych odcinach będę kontunuował o artylerii.5 komentarzy:

 1. Wydaje mi się że nie tyle wszystkie działa muszą brać udział w nawale o ile pluton przeprowadza nawałę to działa z tego plutonu mogą albo wziąć udział w tej nawale albo w ogóle nie strzelają. Chodzi o sytuację w której np jedno działo się rusza - wtedy reszta plutonu może przeprowadzić nawałę

  OdpowiedzUsuń
 2. Pole ostrzału - w nawale nie mogą wziąć udziału działa które nie mają celu w polu widzenia, ale pluton (bez tego działa) jednak może strzelać

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak wyżej. Zaraz poprawię i dziękuję za uważne czytanie. W końcu jest to dla tych, którzy mają problem z wersją angielską.

   Usuń
  2. Wbrew pozorom choć angielski jest mi całkiem nieobcy i z rozumieniem tekstu generalnie problemu nie mam - to Twoje teksty są dla mnie osobiście bardzo przydatne ...

   Usuń