Łączna liczba wyświetleń

wtorek, 10 marca 2015

Jak się gra we Flames of War, cz. 15

SZTURMU CIĄG DALSZY :)
 
Szarżowanie w różnych warunkach terenowych
 
Rzadko kiedy uda się wam doprowadzić do szturmu w otwartym terenie. Na ogół, gracz grający piechotą przeciwko rozpiskom pancernym będzie się starał rozmieścić swoje oddziały w terenie dogodnym do obrony, który w trakcie szturmu pozwoli mu bez walki eliminować pojazdy wroga, np. przez zmuszanie go do wykonywania testów ugrzęźnięcia. Walka w różnych, innych niż płaski otwarty teren warunkach, wprowadza nieco skomplikowania do gry, ale nie martwcie się - nie taki diabeł straszny... :)
 
 
Walka wręcz w obecności przeszkód liniowych (Linear Obstacles)
 
Model, który styka się z Przeszkodą Liniową, Wrakiem Zniszczonego pojazdu, Otworem w Budynku, lub jakąkolwiek inną Przeszkodą uniemożliwiającą mu fizycznie dostawienie go bliżej do modelu przeciwnika, traktuje się tak jakby miał kontakt z modelem leżącym bezpośrednio za tą przeszkodą. Jeśli pomiędzy wrogim modelem a przeszkodą liniową nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby zmieścić tam Szturmujący Model (w celu zapewnienia mu kontaktu fizycznego z modelem przeciwnika), traktuje się, że kontakt między tymi dwoma modelami istnieje.
 
Uwaga! Według mnie oznacza to tyle, że jeśli chcę się ruszyć modelem do kontaktu, mam wystarczający zasięg ruchu do wykonania uderzenia (dodatkowe 2"), ale w tym miejscu gdzie powinienem zakończyć ruch coś stoi, co stanowi przeszkodę liniową, to zatrzymuję się przed tą przeszkodą i nadal uderzam.
 
Teren powierzchniowy (Area Terrain)
 
Jeśli model znajduje się w terenie powierzchniowym  i nie może zetknąć się z modelem przeciwnika ze względu na sposób zamodelowania terenu powierzchniowego (np. ktoś zrobił las na podstawce z drzewkami przyklejonymi na stałe), to traktuje się że model szturmujący i model szturmowany mają ze sobą kontakt, o ile model szturmujący podsunął się do modelu atakowanego tak blisko jak się da i jest od niego nie dalej niż 2"/5cm.
 
Szarża na modele w budynkach
 
Dla porządku przypomnę, że nie każda ruina to budynek. Budynek to jest to co ma cztery zamknięte ściany (mogą być trochę postrzępione ale muszą zamykać budynek z czterech stron) - to go odróżnia od ruin.
 
A więc - modele piechoty szarżujące przez otwory (Openings) używają normalnych zasad dotyczących wchodzenia do Sprawdzonych (Checked) i Kontestowanych (Contested) Budynków (str. 52 podręcznika).
 
Jeśli w budynku nie ma wystarczającego miejsca, model szarżuje do kontaktu do najbliższego otworu i traktuje się, że ma on kontakt z wrogim modelem, najbliższym do tego otworu. Co więcej? Jeśli odległość między dwoma budynkami posiadającymi otwory jest za mała, żeby pomiędzy nimi zmieścić model szturmującej piechoty, model znajdujący się przy otworze w jednym budynku traktuje się tak, jakby miał kontakt z najbliższym modelem przeciwnika w drugim budynku. Jeśli model znajdujących się w budynku, nie da się dostawić do kontaktu z wrogim modelem w budynku, ze względu na jego konstrukcję (np. gruzy), to także traktuje się go jakby ten kontakt miał, o ile dostawi się tak daleko jak się da do wrogiego modelu i nie jest od niego dalej niż 2"/5cm.
 
Czołgi szarżujące w różnych warunkach terenowych
 
W terenie wyboistym/trudnym/bardzo trudnym (Rough Terrain), mają zastosowanie zwykłe zasady poruszania się i Czołgi muszą wykonywać testy ugrzęźnięcia (Bogging Check).
Niestety dla czołgów, nawet jeśli fizycznie nie znajdują się one w takim terenie i nie muszą przez niego przejechać ale model, na który szarżuje Czołg znajduje się w takim terenie albo poza nim, to test ugrzęźnięcia także jest wymagany, chyba że... model czołgu ma w zasięgu 2"/5cm inny model wrogiej piechoty lub działa który nie jest ani w takim terenie ani poza nim.
 
Czołgi szarżujące na modele w budynkach
 
Tylko modele czołgowe w pełni opancerzone (Fully-armoured Tank teams - tzn. takie, których pancerz górny jest większy od "0") mogą szarżować do kontaktu na modele znajdujące się w budynkach. Inne pojazdy nie mogą szturmować modeli w budynkach, bo nie wolno im wjeżdżać do budynków. Zasada ta ma zastosowanie zarówno do czołgów wjeżdżających w budynek jak i tych, które tam już są. Ponieważ budynki stanowią teren bardzo trudny (Very Difficult Going), test ugrzęźnięcia wymaga wykonania testu wyszkolenia (niestety). Czołgi szarżując w budynki nie muszą mieć otworów. traktuje się, że wszędzie je mają. Wszystkie inne zasady walki w budynku dotyczące piechoty mają jednak zastosowanie, np. nie musisz czołgiem wjeżdżać po schodach na piętro, aby dostawić się do podstawki piechoty ale musisz odjechać do niej tak blisko jak się da.
 
Szturm zawsze doprowadza się do końca (Assault Always Continues)
 
O co chodzi? Jeśli już zainicjowano szturm, to traktuje się, że on ma miejsce, nawet jeśli żadne Szturmujące lub Kontratakujące modele nie uzyskały kontaktu z Szarżując do kontaktu (bo, na przykład, wszystkie atakujące czołgi ugrzęzły albo piechota zawisła na drutach kolczastych). Znaczy to tyle, że obrońca wykona Ogień Obronny (Defensive Fire).
 
Szturm na opuszczone pozycje (Assaulting Abandoned Positions)
 
Jeśli model z twojego plutonu, na początku Fazy Strzelania znajdował się na pozycji umożliwiającej mu wykonanie szturmu, wciąż może to zrobić w najbliższej Fazie Szturmu, nawet jeśli model, który miał być zaszturmowany zniknął (np. w wyniku strzelania). W związku z taką możliwością, warto jest oznakowywać położenie wrogich modeli przed ich zdjęciem, jeśli zachodzi podejrzenie, że może nastąpić szturm na nie. Jeśli taki szturm zdecydujecie się wykonać, szturmujące modele dostawia się do kontaktu z miejscem najmowanym przez usunięty model.
 
Wróg jest wciąż wystarczająco blisko do szturmu
 
Jeśli przy szturmie na opuszczone pozycje, w zasięgu 4"/10cm od szturmujących modeli zanjduje się choć jeden wrogi model, po wykonaniu Szarży do kontaktu, szturm jest wykonywany jak zwykle. Jeśli w 2"/5cm nie ma wrogich modeli, Szturmujące modele nie będą mogły zadawać trafień, ale plutony broniące się idąc do Kontrataku, wciąż muszą wykonać test motywacji do kontrataku (tak jakby otrzymały trafienia).
 
Brak przeciwnika wystarczająco blisko
 
Jeśli żadnemu szturmującemu modelowi nie udało się dojść w szarży do kontaktu do 4"/10cm od modeli przeciwnika, to traktuje się, że Szarża do kontaktu nastąpiła, przeciwnik wykonuje Ogień Obronny (Defensive Fire), który może powstrzymać szturmujące modele, ale jeśli szturm nie został powstrzymany, to uważa się że Szturmujący szturm wygrał i może się skonsolidować.
 
Plutony broniące się
 
Plutonem Broniącym się, jest każdy wrogi pluton, który ma modele w 8"/20cm od szturmujących modeli. Nie wymaga się aby Broniący się Pluton miał fizyczny kontakt z modelami szturmującymi. Odległość 8"/20cm jest mierzona tylko od modeli szturmujących (modele nieszturmujące nie liczą się), po wykonaniu przez nie Szarży do kontaktu.
 
 
Kto może wykonać ogień obronny
 
Ogień obronny (Defensive Fire) mogą wykonać wszystkie modele znajdujące się w 8"/20cm od modeli szturmujących, po wykonaniu przez nie Szarży do kontaktu, wyjątkiem strzału z miotaczy ognia (model motacza ognia wciąż ma karabin i jego może użyć) i tych modeli, które wykonały w swojej poprzedzającej Fazie Ruchu ruch At Double, nie mogą też strzelać te działa przeciwlotnicze, które w Fazie Strzelania przeciwnika strzelały do samolotów.
 
Przeciwnik wykonuje ogień obronny
 
Przy ogniu obronnym stosuje się zwykłe zasady strzelania (włącznie ze sprawdzeniem, czy cel jest ważny, rzutem na trafienie, rzutem obronnym, itp.) z pewnymi niewielkimi modyfikacjami ;) .
 
Krótki zasięg
 
Tylko te modele szturmujące, które znajdują się 8"/20cm są celami ważnymi dla ognia obronnego. Wszystkie trafienia muszą więc być przydzielone tylko do tych modeli.
 
Strzał z zatrzymania
 
Modele wykonujące ogień obronny strzelają z pełną szybkostrzelnością, nawet jeśli się ruszały. Ograniczenie szybkostrzelności może być spowodowane tylko stanem przygniecenia (Pinned Down)strzelającego.
 
Przesłona (Concealment)
 
Ogień obrony trafia w modele szturmujące w tym miejscu, które one zajmują po Szarży do kontaktu i nie zależy to od miejsca, z którego do Szarży wyruszyły. Jeśli więc w trakcie takiej szarży nie udało im się dotrzeć do miejsca dającego im przesłonę (Concealment), takiej przesłony nie mają. Jednak, takie szturm w lesie albo w zasłonie dymnej przesłonę daje (zasłona dymna nie nadaje jednak szturmującym modelom stanu Gone to Ground przy Ogniu obronnym).
 
Kto może być trafiony
 
Trafienia z ognia obronnego muszą być przydzielane do modeli szturmujących. Obowiązują tu zwykłe zasady przydzielania trafień.
 
Uwaga! Nawet jeśli szturmujący model po wykonaniu szarży do kontaktu znajduje się za przedmiotem normalnie dającym mu osłonę kuloodporną, nie uwzględnia się jej.
 
Strzelanie nad piechotą
 
Tak jak przy każdym strzelaniu, działa i pojazdy mogą strzelać nad swoją piechotą (ale nie kawalerią), podobnie jak piechota może strzelać do szturmujących pojazdów nad swoją piechotą.
 
Czołgi a ogień obronny
 
Działa czołgowe
 
Przy ogniu obronnym, czołgi, oprócz karabinów maszynowych, mogą przy strzelaniu do piechoty użyć dział zamontowanych w obrotowych wieżach. Trafienia z wszystkich innych dział muszą być przydzielone do modeli czołgów, a jeśli takich nie ma, są ignorowane. Oznacza to tyle, że jeśli szturm jest wykonywany na StuGi przez gołą piechotę, to StuGi wykonają ogień obronny tylko z karabinów maszynowych.
 
Wślizgiwanie się na czołgi (Sneaking up on Tanks)
 
Broniący się pojazd nie może w ogóle wykonać ognia obronnego, jeśli jest w kontakcie z modelem piechoty, który wślizguje się na niego (Sneak Up on it). Model piechoty Wślizguje się na pojazd, jeśli:
- nie ruszał się w Fazie Ruchu i Fazie Strzału poprzedzającej Szturm (niektóre armie mają taką umiejętność - dodatkowy ruch zamiast strzału),
- nie strzelał w Fazie Strzelania, i
- zaczynał Szarżę do kontaktu w terenie dającym przesłonę (Concealed by Terrain) - zasłona dymna nie spełnia tego warunku.
 
Trafienia w boczny pancerz
 
Przy wykonywaniu rzutów obronnych dla czołgów uważa się, że dostały one w boczny pancerz, niezależnie od tego, w którą stronę czołg był skierowany.
 
Odrzucenie szturmu przez ogień obronny
 
Pięć trafień
 
Jeśli pluton szturmujący otrzymał co najmniej 5 trafień w ogniu obronnym, to natychmiast jest przygnieciony a szturm jest Odrzucony (Fall Back). W praktyce zasada ta dotyczy tylko tych plutonów, które wśród szturmujących modeli mają choć jeden model piechoty albo pojazdu rozpoznawczego albo takiego pojazdu, który ma górny pancerz "0". Dlaczego? O tym mówi następna zasada, tym razem dotycząca czołgów. Pamiętajmy, że radziecka zasada Jakość przez Ilość (Quality of Quantity) wymaga 10 trafień.
 
Dwa skuteczne trafienia w czołgi
 
Jeśli wszystkie szturmujące modele są w pełni opancerzonymi czołgami (pancerz górny większy od "0"), innymi niż modele rozpoznawcze, nie są Odrzucone jeśli otrzymają 5 lub więcej trafień. Zamiast tego, jeśli dwa lub więcej pojazdów zostanie zniszczonych albo opuszczonych (Bailed Out) przez ogień obronny, pluton jest Odrzucony.
 
Odrzucenie szturmu - wycofanie modeli
 
Jeśli szturmujący pluton zostanie Odrzucony przez ogień obronny, wszystkie modele znajdujące się w 2"/5cm od wrogich modeli, natychmiast poruszają się najprostszą drogą dopóki nie znajdą się ponad 2"/5cm od przeciwnika, kończąc ruch frontem do przeciwnika. Jeśli własny inny model stoi na drodze wycofywanego modelu, trzeba go odsunąć o minimalną odległość potrzebną do zrobienia miejsca wycofywanemu modelowi. W trakcie wycofywania pojazdów, nie trzeba wykonywać testów ugrzęźnięcia. Wszystkie modele, które ugrzęzły albo zostały opuszczone także należy wycofać poza 2"/5cm, a  jeśli pojazdy, które ugrzęzły, znalazły się w ten sposób poza terenem, który spowodował to ugrzęźnięcie, to odzyskują one sprawność (bo nie miały szansy wjechać w ten teren).
 
Za daleko do szarży
 
Jeśli po wykonaniu Ognia obronnego nie przetrwał żaden model w odległości 2"/5cm od wrogich modeli, pluton szturmujący jest przygnieciony, a szturm jest skończony (nawet jeśli szturm nie został odrzucony), chyba że był to Szturm na Opuszczone Pozycje (patrz wyżej). 
 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz