Łączna liczba wyświetleń

środa, 18 marca 2015

Jak się gra we Flames of War, cz. 21

Wydawać by się mogło, że w epoce czołgu, samolotu, karabinu maszynowego koń powinien odejść w zapomnienie. Kawaleria powinna odejść w niebyt. Bardzo wiele osób pisząc o wojnie obronnej 1939 jak przykład zacofania Wojska Polskiego wskazywało masowe użycie kawalerii. Czy te same osoby zdają sobie sprawę, że w tym samym czasie, gdy Polacy dysponowali 16 Brygadami Kawalerii, Rosjanie mieli Armię Konną a Niemcy w 1939 r. przyszli do Polski także mając w swym składzie kawalerię, kawalerię którą w trakcie przygotowań do wojny z Rosją i w jej trakcie rozbudowywali! 

Jeśli nie wiecie, to... ostatnia szarża polskiej kawalerii miała miejsce 1.03.1945 pod Borujskiem i była dziełem 1 Warszawskiej Samodzielnej Brygady Kawalerii wchodzącej w skład ludowego Wojska Polskiego. 

Zaś ostatnia szarża kawalerii w II Wojnie Światowej w Europie została wykonana 23.04.1945r. przez... pododział rozpoznawczy 10 Dywizji Górskiej - amerykańskiej dywizji górskiej!!!

Czyli... dziś to, co powinno być bliskie sercu każdego Polaka...

KAWALERIA

Zanim jednak zaczniemy kilka słów wyjaśnienia. W podręczniku występuje pojęcie Mounted Cavalery i Dismounted Cavalery co na język polski można by było preztłumaczyć jako kawaleria w siodłach/konno/na koniach i kawaleria spieszona/piesza/walcząca pieszo. Czasowiniki Mount i Dismount są w grze używane powszechnie w sensie wsiadania na transportery/konie, zamomontowania na transporterach. W związku z tym, że według mnie nie ma jadnego polskiego słówka, które mogłoby równie dobrze oddać znaczenie słowa angielskiego nie będę używał jednego słówka polskiego, ale postaram się czytelnikowi opisać to tak, aby było zrozumiałe po polsku. Zauważyliście pewnie, że do tej pory tak już robiłem.

Natarcie w galopie

Pluton kawalerii w siodle/konno może spróbować wykonać Natarcie w Galopie na początku Fazy Strzelania, zamiast strzelania. W tym celu wykonaj test wyszkolenia dla plutonu kawalerii. Jeśli go zdałeś modele kawalerii mogą się ruszyć o dodatkowe 4"/10cm. Jeśli nie, to nie :) .
Jeśli pluton kawalerii spróbował wykonać natarcie w galopie, to nawet jeśli mu się to nie udało, i tak nie może strzelać ani wykorzystać żadnych innych zasad specjalnych pozwalających na ruch w fazie strzelania. Ale wciąż może szturmować albo wykonać Ruch Szturmowców (Stormtroopers) w fazie szturmów.

Strzelanie z siodła

Kawaleria na koniach zawsze strzela tak jakby się ruszała, ale może strzelać tylko jeśli się nie ruszała albo cele znajdują się w 4"/10cm od poszczególnych modeli kawalerii.
Modele dział przenośnych na koniach nie mogą strzelać dopóki nie zsiądą z koni.

Zakaz strzelania nad kawalerią

Modele kawalerii mogą strzelać tylko nad tymi modelami piechoty, które się nie ruszały. Modele nie mogą strzelać nad kawalerią na koniach jeśli nie znajdują się na wyższym terenie albo są w stanie widzieć nad modelami kawalerii na koniach.

Kawaleria nie ma ukrycia

Mimo, że modele kawalerii są modelami piechoty, nie mogą być za przesłoną w terenie otwartym (Conceal in the Open). Kawaleria na koniach nigdy nie jest za osłoną kuloodporną. Kawaleria na koniach nie może się okopać, musi najpierw odesłać konie na tyły.

Kawaleria szarżuje pomimo

Pluton kawalerii z wszystkimi modelami na koniach przerzuca wszystkie nieudane testy motywacji na uwolnienie się z przygniecenia.

Kawaleria a budynki

Kawaleria na koniach nie może wjeżdżać do budynków. Najpierw musi zsiąść z koni i odesłać je na tyły. Kawaleria na koniach nie może szarżować do kontaktu na modele, które są w budynku, i uderzać w takie modele. Jeśli jedynymi modelami w zasięgu uderzenia są modele w budynkach uderzenia przepadają.

Kawaleria nie szarżuje na czołgi

Kawaleria nie może używać zasady wślizgiwania się na czołgi (Sneaking up on Tanks). Trafienia z kawalerii na koniach nie mogą być przydzielone na modele w pełni opancerzonych czołgów (to jest takich, których górny pancerz jest większy od "0"). Trafienie nic nie robi czołgowi ale zabija wszystkich pasażerów. Jeśli jedynym celem w zasięgu uderzenia są w pełni opancerzone czołgi, trafienia są ignorowane

Zajechać ich

Modele piechoty i dział, które się oderwały ze szturmu, są zniszczone jeśli ich ruch związany z oderwaniem się, zakończył się w 8"/20cm od szturmujących modeli kawalerii i w linii widzenia od nich, chyba że:
  • model znalazł się w budynku;
  • model znalazł się w terenie wyboistym (trudnym lub bardzo trudnym);
  • model znalazł się poza przeszkodą liniową.

Zsiadanie z koni

Plutony kawalerii mogą zsiąść z koni i odesłać je na tyły na początku Fazy Ruchu. Jeśli to zrobią, należy zmienić wszystkie modele kawalerzystów na koniach na równoważne im modele kawalerzystów pieszo (modele piechoty) lub przenośnych dział piechoty pieszo i położyć je gdziekolwiek pod podstawką zajmowaną przez dotychczasowy model kawalerzystów na koniach. Nawet jeśli model kawalerzysty pieszego nie poruszył sie w czasie z siadania z konia, i tak traktowany jest tak jakby sie ruszał. 

Pluton kawalerii może spieszyć albo wszystkie modele albo tylko modele dział przenośnych, nie może jednak spieszyć części modeli kawalerii na koniach (piechoty na koniach) a część pozostawić na koniach. 

Modele kawalerii mogą zostać spieszone tylko wtedy, gdy gracz ma odpowiadające im modele piechoty i dział przenośnych spieszonych. Jeśli nie, kawaleria musi walczyć w siodłach.

Rozpoczynając pieszo

Można rozpocząć grę, ze wszystkimi modelami kawalerii pieszo poprzez ustawienie na stole równoważnych im modeli pieszych. Mogą wsiąść na konie później tak jak przy odesłaniu koni na tyły.

Zsiadanie w szturmie

Modele kawalerii mogą zsiąść z koni na początku swojego ruchu konsolidacyjnego poruszając się o 4"/10cm od miejsca gdzie byli dotychczas. Kawaleria nie może wsiadać na konie podczas konsolidacji.

Wsiadanie na konie

Plutony kawalerii, które zsiadły z koni i Odesłały Je Na Tyły, mogą Przywołać Je Na Przód ponownienapoczątku Fazy Ruchu pod warunkiem, że żaden model z plutonu nie jest:

  • w 16"/40cm od modelu przeciwnika w Linii widzenia, chyba że jest w przesłonie spowodowanej terenem (Concealed by Terrain) od niego, albo
  • w 4"/10cm od dowolnego modelu przeciwnika, albo
  • w 8"/20cm od jakiegokolwiek modelu wrogiego rozpoznania, które jest w Linii Widzenia (z wyjątkiem modeli rozpoznawczych ugrzęźniętych, opuszczonych albo tych, które wykonały ruch At Double).

Jeśli to zrobią, zastąp każdy model pieszy odpowiadającym mu modelem kawalerii na koniach, ustawiając go tak aby zajmował miejsce, na którym znajdował się na początku ruchu odpowiadający mu model piechoty.

Wsiadając na konie w ten sposób modele kawalerii mogą poruszyć się jak zwykle. Jeśli nie było wystarczającego miejsca, aby zmieścić wszystkie modele kawalerii (podstawki kawalerii na koniach mogą byc duże, a pieszej średnie),  można wykonać niemieszczącą się podstawką o odległość wynikającą z zasięgu ruchu od miejsca, które podstawka podmieniana zajmowała. Kawaleria traktowana jest tak jakby się ruszyła, nawet jeśli faktycznie ruchu nie wykonała.

Kawaleria, która wsiadła na konie, nie może strzelać w fazie strzału, ani szturmować w Fazie Szturmów. Może jednak wykonać ruch w każdej z tych faz jeśli wynika to z takich zasad jak Advance (Natarcie galopem) albo Stormtroopers (Ruch szturmowców).


  


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz