Łączna liczba wyświetleń

niedziela, 29 marca 2015

Jak się gra we Flames of War, cz. 26

FORTYFIKACJE - raz jeszcze

Zapory przeciwczołgowe

Przekraczanie zapór przeciwczołgowych

Zapory przeciwczołgowe są nieprzekraczalne dla wszystkich typów pojazdów (z pociągami pancernymi włącznie), kawalerii w siodłach i dział, które nie są przenośne (non_Man-packed gun). Piechora i działa przenośne nie są spowalniane przez zapory przeciwczołgowe, ale nie mogą wykonać ruchu At the Double, przechodząc przez nie.

Krycie się w zaporach przeciwczołgowych

Zapory przeciwczołgowe zapewniają przesłonę (Concealment) o osłonę kuloodporną (Bulletproof Cover) piechocie i działom przenośnym, które znajdują się na terenie zapory przeciwczołgowej lub tuż za nią, w stosunku do modeli strzelającym do nich z drugiej strony zapory. Jako przeszkoda liniowa (Linear Obstacle), zapora przecwiczołgowa nie daje schronienia przed nawałą artyleryjską (Artillery Bombardment) i nalotowi lotniczemu.

Przejścia w zaporach przeciwczołgowych

Zapora przeciwczołgowa wymaga sześciu udanych prób na wykonanie przejścia aby ją zdjąć (patrz st. 225 podręcznika i 24 cześć cyklu)

Pojazdy burzące (Demolition Carriers)

Modele sterujące

Każdy pojazd burzący musi mieć model sterujący (Controlling Team), a każdy model sterujący może sterować jednym, swoim pojazdem burzącym. Jeśli model sterujący zostaje zniszczony, pojazd burzący też jest zniszczony. Straty pojazdów burzących są ignorowane dla celów testów morale plutonu.

Borgward BIV

Kilka słów wyjaśnienia. Borgward BIV był nosicielem ładunku wybuchowego (500 kg trotylu), który przewoził w odczepianej skrzyni umieszczonej z przodu kadłuba. Sam pojazd nie był zdalnie sterowany, miał zwykłego kierowcę, ale każdy pojazd był osłaniany przez czołg lub działo szturmowe. Kierowca Borgwarda podjeżdżał do barykady, bunkra lub budynku i zwalniał skrzynię z ładunkiem wybuchowym, która zsuwała się po pochyłości pancerza, a pojazd odjeżdżał. Gdy nosiciel znalazł się w bezpiecznej odległości od ładunku, ładunek był wyzwalany zdalnie z czołgu osłaniającego. W czasie Powstania Warszawskiego, 13.08.1944 pojazd taki został zdobyty (porzucony przez Niemców) przy barykadzie na Podwalu. Po wprowadzeniu go na teren Starówki przez nieostrożnych powstańców,  w okolicach ulicy Kilińskiego na nastąpiła jego eksplozja, w której rannych i zabitych zostało ok. 300 powstańców i cywilów, którzy zbiegli się by podziwiać "zdobycz".

Wracając do naszej gry.

Borgward BIV jest modelem transportera półgąsienicowego z pancerzem przednim, bocznym i górnym równym "0". Pojazd porusza się niezależnie od czołgu sterującego, aż do Przejeścia na zdalne sterowanie. Jeśli Borgward BIV jest trafiony w wyniku strzelania, nieudane testy siły ognia przerzuca się. W przypadku ataku Borgwardem, traktuje się, że ma on siłę ognia 2+.

Goliath

Goliath jest pojazdem burzącym przenoszącym ok. 60 kg trotylu.

Goliatha umieszcza się  z modelem pionierów, który nim steruje, tak aby pokazać jego obecność aż do momentu Przejścia na zdalne sterowanie. Jest traktowany jako część modelu sterującego i nie może być trafiony, w strzelaniu albo w szturmie, oddzielnie od modelu sterującego nim. Model sterujący nie może przekraczać terenu bardzo trudnego (Very Difficult Goin), dopóki posiada ze sobą Goliatha. Goliath ma siłę ognia 4+.

Przejście na zdalne sterowanie

Model sterujący, który nie jest przygnieciony (Pinned Down) i nie ruszał się może przełaczyć swój pojazd burzący na zdalne sterowanie i poruszyć go do 16"/40cm. Pojazd burzący musi pozostawać w linii widzenia modelu sterującego na całej trasie ruchu. Trasa ta może przechodzić zarówno przez modele własne jak i przeciwnika. W Fazie Strzelania pojazd burzący może zaatakować sąsiadujący z nim model, budynek, bunkier lub przeszkodę/zaporę, ulegając jednocześnie samozniszczeniu.

Ruch przez przeszkodę

Pojazd bużący wjeżdżając, przejeżdżając przez, poruszając się po terenie wyboistym (trudnym lub bardzo trudnym) zwalnia z 16"/40cm do 4"/10cm.  Jest niestety zniszczony jeśli nie zda testu ugrzęźnięcia w takim terenie. Pojazdy burzące nie mogą przejeżdżać przez Zasieki i Zapory przeciwczołgowe. Wjeżdżając na pole minowe, pojazd burzący nie musi zdawać testu motywacji (kierowca Borgwarda musiałbyć na prawdę dzielny (500kg trotylu na pace plus miny pod nim :) ), ale model sterujący musi zdać test wyszkolenia. Jeśli go nie zda jego pojazd burzący jest zniszczony przez minę.

Atakowanie modeli

Aby zaatakować model, gracz musi wskazać jeden z modeli będących w kontakcie z pojazdem burzącym, lub stykający się z nim przez przeszkodę liniową (Linear Obstacle), na końcu jego ruchu. Jeśli jest to okopana piechota lub działo przenośne, każde inne działo (okopane lub nie), ugrzęźnięty lub opuszczony pojazd trafienie jest automatyczne. W innym wypadku do trafienia kanieczne jest zdanie testu wyszkolenia. 

Jeśli trafiony jest model piechoty, musi wykonać rzut obronny na 3+. Jeśli go nie zda, ten model lub inny dowolnie wskazany przez zaatakowanego gracza, znajdujący się od trafionego modelu w zasięgu dowodzenia, ginie.

Jeśli trafiony jest model działa albo pojazdu nieopancerzonego, ginie automatycznie bez żadnego rzutu obronnego.

Jeśli trafiony jest model opancerzonego pojazdu, właściciel pojazdu burzącego wykonuje test siły ognia dla pojazdu burzącego. Jeśli test jest zdany, zaatakowany pojazd opancerzony staje się ugrzęźnięty (Bogged Down), a jesłi był już ugrzęźnięty albo opuszczony (Bailed Out) - ginie.
Jeśli test siły ognia jest oblany, zaatakowany pojazd pozostaje nietknięty.

Atakowanie budynków

Aby zaatakować Budynek, wykonujący atak gracz wybiera jeden z budynków, który jest w kontakcie z pojazdem burzącym. Trafione są automatycznie wszystkie modele znajdujące się w budynku. Skutki trafienia rozpatruje się jak powyżej.

Atakowanie bunkrów

Aby zaatakować bunkier, gracz wykonujący atak pojazdem burzącym wskazuje bunkier, który jest w kontakcie z pojazdem burzącym i wykonuje test siły ognia. Wynik pozytywny oznacza zniszczenie bunkra. Wynik negatywny powoduje przygniecenie bunkra.

Atakowanie zapór

Aby zaatakować zaporę, gracz wykonujący atak pojazdem byurzącym wskazuje zaporę będącą w kontakcie z pojazdem burzącym i wykonuje test siły ognia. Jeśli test jest pozytywny zaporę zdejmuje się, chyba że jest to zapora przeciwczołgowa. Wtedy zdanie testu siły ognia traktuje się jak zdanie kolejnego testu wyszkolenia przez saperów na wykonanie przejścia w zaporze przeciwczołgowej. Dodaje to "1" do licznika zdanych testów wyszkolenia dla danej zapory przeciwczołgowej (wymagana liczba to 6 aby zdjąć sekcję zapory przeciwczołgowej). Nie zdanie testu siły ognia pozostawia zaporę nietknietą. 
W ten sam sposób, pojazd burzący może być wykorzystany do wysadzenia w powietrze sąsiedniego żywopłotu Boccage. Jeśli test siły ognia jest zdany, w żywopłocie tworzona jest luka o szerokości 2"/5cm.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz