Łączna liczba wyświetleń

środa, 11 marca 2015

Jak się gra we Flames of War, cz. 16

Jak widzicie trochę informacji na temat szturmu już mamy. A to niestety jeszcze nie koniec :( . Szturm zaczyna się na dobre.
 
Rzut na trafienie w szturmie
 
Rzut na trafienie wykonuje się za wszystkie modele czołgów, piechoty i dział, które w zasięgu 2"/5cm mają broniące się modele, które są w ich linii widzenia (Line of Sight). Modele szturmujące i kontratakujące mogą walczyć (zadawać trafienia) poprzez własne modele i nie muszą mieć ich w swoim polu ostrzału (Field of Fire).  Modele dział, które są modelami szturmującymi, nie mogą wprawdzie ruszać się (Szarżować do kontaktu) i jeśli nawet na początku szturmu nie miały przeciwnika w 2"/5cm od siebie, to już w wyniku serii kontrataków, coś mogło samo wleźć w ten zasięg, więc uderzenie będzie potencjalnie możliwe. Modele transportowe i pasażerowie nie mogą uderzać w szturmie z wyjątkiem niemieckich transporterów półgąsienicowych z zasadą Mounted Assault (str. 243 podręcznika).
 
Walka w budynkach
 
Modele piechoty i dział mogą uderzać do i na zewnątrz budynku tylko przez otwory (Openings), z którymi mają bezpośredni kontakt. Przez jeden otwór może uderzać tylko jeden model, chyba że szerokość otworu jest większa niż szerokość jednego modelu (podstawki modelu), wtedy uderzać może kolejny model, aż do wypełnienia całego otworu. Model uderzający w budynku, wciąż musi być 2"/5cm od modelu przeciwnika. Czołgi nie muszą mieć otworów aby uderzać - w czasie manewrowania, otwory robią się same ;).
 
Wynik potrzebny do trafienia
 
Dla każdego modelu uderzającego w szturmie gracz wykonuje test wyszkolenia bez żadnych dodatkowych modyfikatorów. W związku z tym uderzenie trafiło w cel jeśli dla weteranów wyrzucono 3+, wyszkolonych 4+ a dla poborowych 5+.
 
Przydzielanie trafień do broniących się modeli
 
Gracz, który otrzymał trafienia przydziela je do modeli znajdujących się w 2"/5cm i w linii widzenia od modelu, który trafienie spowodował. Mają tu zastosowanie następujące ograniczenia:
 
- trafienia muszą być przydzielone równomiernie tak, aby maksymalizować liczbę trafionych modeli;
- pojazdom ugrzęźniętym (Bogged down) lub opuszczonym (Bailed Out) przydziela się trafienia dopiero wtedy, gdy otrzymały je już wszystkie modele zdolne do walki;
-  zanim przydzieli się trafienia do pojazdów transportowych, najpierw muszą je otrzymać wszystkie możliwe modele piechoty, dział i czołgów (nawet tych ugrzęźnietych i opuszczonych);
- jeśli jest możliwe przydzielenie trafienia do czołgów o różnym pancerzu górnym, najpierw przydziela się je do czołgów o mniejszym górnym pancerzu.
 
Skutki trafień rozpatruje się dopiero po rozdzieleniu wszystkich trafień.
 
Szturm na mieszane plutony
 
Zanim wykonasz rzuty na trafienie, możesz wyznaczyć, co jest celem priorytetowym dla każdego uderzającego modelu (tzn. jaki typ a dokładniej, czy chcesz trafić w czołgi, piechotę czy w działa). Przeciwnik, o ile jest to możliwe, musi przydzielić trafienie z danego modelu na wskazany przez ciebie priorytetowy typ modelu, ale z zachowaniem równomierności zadawanych trafień pośród wszystkie broniące się modele. To, który dokładnie model wskazanego przez  ciebie rodzaju dostanie zależy od przeciwnika.
 
Przydzielanie trafień pomiędzy różne plutony
 
Jeśli w zasięgu uderzenia znajdują się modele z różnych plutonów, to ich właściciel decyduje, w które z nich przydzieli trafienia.
 
Przydzielanie trafień w budynkach
 
Trafienia z modelu uderzającego do budynku przez otwór, muszą być przydzielone do modelu w budynku. Trafienia z modelu uderzającego z budynku przez otwór muszą być przydzielone do modeli poza budynkiem, ale w 2"/5cm od otworu. Trafienia z modeli uderzających wewnątrz budynku, muszą być przydzielone do modeli w tym samym budynku.
 
Czołgi szturmujące w budynki
 
Trafienia z w pełni opancerzonych czołgów i ich eskort czołgowych (Tank escorts) mogą być przydzielone do modeli w budynku znajdujących się w 2"/5cm od czołgu. Trafienia z innych typów czołgów nie mogą być w ogóle przydzielone do modeli znajdujących się w budynkach.
 
Ignorowanie tego co jest nieosiągalne :)
 
Trafienia z modeli szturmujących lub kontratakujących nie mogą być przydzielane do modeli, które są dla modeli szturmujących lub kontratakujących nieosiągalne ze względu na nieprzekraczalność terenu dla uderzającego modelu. 
 
Czołgi nie mogą walczyć z czołgami
 
No cóż. Mimo, że na froncie wschodnim taranowanie jednego wozu przez drugi było dość powszechne w wykonaniu słabo wyszkolonych załóg radzieckich, to w naszej grze jest zakaz przydzielania trafień z czołgów na czołgi w trakcie szturmu (oczywiście Defensive Fire to co innego ;) ).
 
Rzuty obronne w szturmie
 
Tylko pojazdy opancerzone wykonują rzuty obronne!
 
Czołg trafiony przez piechotę
 
Jeśli czołg zostanie trafiony przez piechotę, jego właściciel wykonuje rzut obronny, porównując sumę wyrzuconych oczek i grubości pancerza górnego ze zdolnością przebicia pancerza górnego w szturmie (Tank Assault). Standardowo piechota ma tę zdolność na poziomie 2, ale np. saperzy 3 lub cztery, a Panzerfaust 6. Jeśli w tabeli uzbrojenia nie podano inaczej, wskaźnik Tank Assault wynosi 2.
- Jeśli wynik testu jest wyższy niż wskaźnik Tank Assault, czołg jest nietknięty. 
- Jeśli wynik testy jest równy wskaźnikowi Tank Assault, czołg został opuszczony przez załogę (Bailed Out). Nie trzeba zdawać testów siły ognia.
- Jeśli wynik testu jest mniejszy niż wskaźnik Tank Assault, czołg jest zniszczony.
 
I tu maleńka dygresja, od autorów oczywiście :).
 
Jeśli czołg strzelał ze swojego przeciwlotniczego karabinu maszynowego albo półcalowego wkm w swojej poprzedniej turze strzelania, albo do samolotów w poprzedzającej szturm Fazie Strzelania przeciwnika, albo wykonując Ogień Obronny, to jego grubość pancerza górnego jest obniżona do końca danej Fazy Szturmów do zera! I dla takiej wartości wykonuje się rzut obronny. Wóz taki nie jest jednak traktowany jakby był z otwartym dachem (Open-topped).
 
Różny pancerz
 
Jeśli trafienia są przydzielane do pojazdów, najpierw muszą być przydzielone do pojazdów nieopancerzonych, a potem dopiero do opancerzonych, a jeśli już do opancerzonych to najpierw do tych z mniejszym górnym pancerzem. Pamiętajmy, że nie mówimy tu o transporterach tylko o modelach typu czołgowego.
 
Różne wskaźniki Tank Assault
 
Jeśli trafienia są przydzielane do pojazdów opancerzonych i innych modeli, do pojazdów opancerzonych należy przydzielić trafienia z modeli o najwyższym wskaźniku Tank Assault a trafienia z modeli o niższym wskaźniku Tank Assault muszą być przydzielane na pojazdy z najniższym pancerzem górnym.
 
Czołgi trafione przez działa
 
Działa mogą uderzać jak piechota mając wtedy wskaźnik Tank Assault 2, ale mogą też uderzać w boczny pancerz czołgu. Aby skorzystać z tej zasady, szybkostrzelność działa musi być co najmniej 2 (ROF >1) i ignoruje się tu kwestie czy działo jest po ruchu czy przygniecione albo działo musi być działem przenośnym (z wyjątkiem moździerzy); trafiony pojazd musi być w polu ostrzału działa (nie ma żadnego zapisu, że czołg musi być do działa odwrócony bokiem (!)). Jeśli wybrana zostanie taka opcja, trafienia muszą być najpierw przydzielone na czołgi o niższym pancerzu bocznym i wykonuje się klasyczną procedurę określania wyniku trafienia włącznie z testem siły ognia.
 
A co z innymi modelami?
 
Inne modele nie wykonują rzutów obronnych!
 
Pojazdy nieopancerzone, po trafieniu, są automatycznie zniszczone i usuwane z pola gry (nie pozostawia się wraków pojazdów nieopancerzonych.
 
Piechota i działa są niszczone automatycznie, jeśli otrzymały trafienie.
 
Osłona kuloodporna jest ignorowana.
 
Pasażerowie w pojazdach (nie ważne czy opancerzonych czy nie) giną jeśli ginie ich pojazd.
 
Pasażerowie na trafionych czołgach giną automatycznie, niezależnie od tego czy czołg, na którym jadą przetrwał trafienie czy nie.
 
Jak sami widzicie, w szturmie piłka jest raczej krótka ;) a gra nabiera przyspieszenia.
 
Napór na pozycje wroga (Push into Enemy Positions)
 
Zgodnie z tą zasadą, jeśli model szturmujący ma kontakt z modelem przeciwnika poprzez Przeszkodę Liniową lub przez Otwór w Budynku, może (jeśli chce) natychmiast zająć pozycję zniszczonego w szturmie modelu przeciwnika. Jeśli robiąc to w budynku, dla modelu szturmującego jest za mało miejsca, może rozepchnąć w granicach budynku wrogie modele. Jeśli miejsca jest wciąż za mało, aby zastosować tę zasadę, trzeba poczekać aż przeciwnik będzie bardziej przetrzebiony.
 
Czy pluton szturmujący wygrał
 
Szturm został wygrany jeśli po przydzieleniu trafień i rozliczeniu ich skutków oraz zajęciu pozycji przeciwnika (Zasada Push into Enemy Positions) jest następujący stan:
- nie ma wrogich modeli w 4"/10cm od żadnego ze szturmujących modeli, lub
- jedynymi modelami w 4"/10cm od szturmujących modeli są ugrzęźnięte albo opuszczone modele czołgów lub modele transportowe.
 
Jeśli wygrałeś, musisz się skonsolidować na pozycjach (lub może lepiej umocnić zajęte pozycje) - o tym będzie w następnej części.
 
Czołgi nie mogą szturmować czołgów
 
W związku z tym, jeśli jedynymi ocalałymi wrogimi modelami znajdującymi się w 4"/10cm od modeli szturmujących (lub kontratakujących) są wyłącznie czołgi, a modele szturmujące (lub kontratakujące) znajdujące się w 4"/10cm od modeli przeciwnika są także wyłącznie czołgami, szturm także został wygrany.
 
Wygranie szturmu w budynku
 
Określając czy szturm został wygrany, odległość do wrogich modeli mierzy się przez otwory. Natomiast, mierząc odległość do w pełni opancerzonych czołgów, pomiar wykonuje się w linii prostej.
 
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz