Łączna liczba wyświetleń

wtorek, 24 marca 2015

Jak się gra we Flames of War, cz. 22

BUNKRY i FORTYFIKACJE

W grze mamy trzy rodzaje fortyfikacji: transzeje (zwane popularnie choć nie do końca poprawnie okopami), bunkry oraz zapory/przeszkody.

Może najpierw małe wyjaśnienie. Okop to jest to co pod sobą wykopuje żołnierz (Co on robi? Okopuje się, czyli tworzy okop. Proste? :) ). Jak już każdy żołnierz zrobi sobie okop to powstają okopy, pomiędzy którymi trzeba wykopać linie komunikacyjne - wtedy powstają transzeje.
Nazewnictwo brytyjskie jest trochę chyba inne. W związku z tym, że piszemy o grze a nie o jakiejś symulacji rzeczywistego pola walki. Usystematyzujmy sobie pojęcia, tak aby mieć jakieś odniesienie i zrozumienie o czym piszemy.

Entrenchments - okopy, trench lines - transzeje, gun pits - stanowiska ogniowe, tank pits - stanowiska czołgowe, obstacles - zapory/przeszkody, barricades - barykady, anti-tank ditches - rowy przeciwczołgowe, minefields - pola minowe, barbed wire - druty kolczaste, anti-tank obstacles - zapory przeciwczołgowe, fortified defences - pozycje ufortyfikowane, area defences - fortyfikacje (typowo przeszkody) tworzące ciągłą przeszkodę, spowalniającą lub uniemożliwiającą rozwiniecie natarcia przez przeciwnika, plutony ufortyfikowane - plutony zajmujące punkty oporu (strong points), które są trudne do pokonania poprzez pokrycie polem ogniowym terenu.

Po tym przydługim wstępie przystąpmy do rzeczy.

Okopy

Okopy to transzeje, stanowiska ogniowe i stanowiska czołgowe. Transzeje są wymysłem Wielkiej Wojny zostały wymyślone jako kombinacja stanowisk ogniowych i dróg komunikacyjnych. Stanowiska Ogniowe są umocnionymi stanowiskami dla karabinów maszynowych, dział przeciwpancernych i innej artylerii. Stanowiska Czołgowe są umocnionymi stanowiskami dla czołgów, zamieniającymi je w improwizowane bunkry. Okopy nie są elementami terenowymi (Terrain Features).

Przekraczanie okopów

Okopy są traktowane jak teren spowalniający (ale same nie stanowią elementu terenowego). Jeśli jednak są umieszczone na terenie trudnym lub bardzo trudnym przy przejeżdżaniu przez nie wymagany jest test ugrzęźnięcia (Bogging Check) za przejeżdżanie po terenie, na którym są umieszczone. Nie ma to wpływu na piechotę i działa przenośne ale przechodząc przez okopy, wchodząc i wychodząc do/z nich nie można wykonać ruchu At Double. Ale można go wykonać poruszając się wzdłóż nich. Kawaleria nie może wchodzić do okopów.

Transzeje są traktowane jak teren spowalniający (Slow Going) dla pojazdów gąsienicowych i trudnym dla półgąsienicowych oraz nieprzekraczalnym dla innych pojazdów i modeli dział.

Szturmowanie na okopy

Wszystkie typy modeli, które mogą przekraczać okopy mogą także szturmować na oddziały w nich umieszczone.

Transzeje

Transzeje są tworzone przez sekcje długości 8"/20cm. Mogą one być dzielone na mniejsze odcinki pozwalające na łatwiejsze ustawianie ich w terenie. Modele znajdujące się całkowicie w transzei są za przesłoną (Concealed) i w osłonie przeciwkulowej (Bulletproof Cover). Ponieważ transzeje są wykopane zygzakując, przesłona i osłona kuloodporna występuje nawet gdy strzela się do modeli w tej samej sekcji transzei. Oddziały, które przez całą turę przebywały w transzejach nie strzelając, mają status Gone to Ground przez całą następną turę przeciwnika (nawet jeśli się w transzei poruszały).

Stanowiska ogniowe

Stanowisko ogniowe jest modelowane jak nasyp wokół działa. Kiedy działo jest umieszczone w stanowisku ogniowym, nie jest w stanie się obracać i zwracać się frontem do celu ostrzału. Stanowiska ogniowe dają mieszczęcym się w nich modelom przeslonę i osłone kuloodporną.

Stanowiska czołgowe

Model czołgu w stanowisku czołgowym nie może obracać się ani ruszać, ale jego wieża może się obracać. Podczas określania kierunku, z którego czołg w stanowisku ogniowym otrzymał trafienie bierze się pod uwagę jedynie ustawienie wieży i wszystkie strzały trafiają wyłącznie w wieżę. Czołg pozostający w stanowisku ogniowym pozostaje za przesłoną, także może mieć status Gone to Ground (jeśli w danej turze nie strzelał).
Czołgi w stanowiskach czołgowych nie mogą strzelać z broni zamontowanych w kadłubie (hull-mounted weapon). W związku z tym modele czołgów bezwieżowych nie mogą być umieszczone w stanowisku czołgowym.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz