Łączna liczba wyświetleń

wtorek, 27 stycznia 2015

Jak się gra we Flames of War. Brytyjskie zasady specjalne.

Teraz kilka słów o zasadach specjalnych armii brytyjskiej. Ale zanim do tego przejdziemy zastanówmy się skąd one w zasadzie się wzięły. Autorzy gry bardzo starannie starali się odrobić pracę domową i poszczególnym armiom starali się przypisać cechy, które na podstawie analizy opisów historycznych chrakteryzowały zachowanie się oddziałów danej armii i odróżniało ją od innych armii. Jest oczywiste, że w każdej armii system szkolenia jest nieco inny, inne doświadczenia bojowe, inny teren w którym armia działa na co dzień, inny dostęp do broni, do zasobów ludzkich, amunicji, paliwa itd. W podręczniku głównym powody nadania poszczególnym armiom takich a nie innych cech dość dokładnie opisano. W podręczniku głównym znajdziecie jednak tylko zasady specjalne najważniejszych armii (Niemcy, USA, Wielka Brytania, ZSRR). Pozostałych trzeba szukać w podręcznikach zawierających listy armii, np. polskie zasady specjalne można znaleźć w podręcznikach Blitzkrieg, Grey Wolf, Road to Rome, pdf z 1 Dywizją Pancerną dostępny na stronie producenta. 

British Buldog (Brytyjski buldog)

Kiedy brytyjskie plutony testują ich Motywację do Kontrataku w szturmie, możesz przerzucić wynik i zastosować wynik do wszystkich plutonów, które oblały oryginalny rzut.

Carry on, Sargeant! (Sierżancie, prowadź!)

Pluton brytyjski może Szarżować do Kontaktu i Konsolidować się nie posiadając modelu Dowódcy Plutonu, i jeśli tak zrobi, modele Szturmujące nie muszą pozostawać W Zasięgu Dowodzenia.

Night Attack (Atak nocny)

Gracz dowodzący Brytyjską Kompanią Piechoty może wybrać wykonanie Ataku Nocnego w misjach, które nie wykorzystują zasady specjalnej Meeting Engagement (patrz str. 264). Jeśli to zrobi, gra rozpoczyna się w nocy i wykorzystuje zasadę Świtu na str. 273.
Wykonując Night Attack, kompania korzysta z zasady specjalnej Zawsze Atakuje (patrz str. 257), a wszystkie plutony brytyjskie, zawierające wyłącznie modele Piechoty, mogą stosować zasadę Szpicy czołowej (Spearhead)  (patrz str. 261).

Tip and Run

Pluton brytyjski, posiadający zasadę specjalną Tip and Run, może ją wykonać natychmiast po strzelaniu. Wykonaj Test Wyszkolenia dla plutonu.
· Jeśli test jest zdany, pluton traktuje końcówkę Fazy Strzału jak Fazę Ruchu, w której może poruszyć się o dodatkowe 4”/10 cm od wrogich plutonów, do których strzelał.
· Jeśli test jest niezdany, pluton pozostaje na miejscu. Oprócz tego, pluton który spróbował wykonać Tip and Run nie może w tej samej turze wziąć udziału w szturmie.

Tow Hooks (Haki holownicze)
Każdy czołg wyposażony w hak holowniczy może holować działo sześcio- i siedemnastofuntowe, przewożąc obsługę jako Pasażerów jadących na Czołgu (patrz str. 47).

Semi-Indirect Fire (Ogień półpośredni)

Broń zdolna do wykonania Semi-indirect Fire, która nie ruszała się w Fazie Ruchu, może przerzucać nieudane rzuty na trafienie strzelając z głównego uzbrojenia do plutonów, których wszystkie modele są odległe o więcej niż 16”/40 cm.

Tally Ho!

Tally Ho! Oznacza, że określona broń nie ponosi żadnej kary dla jej Szybkostrzelności przy strzelaniu w ruchu na odległościach do 16”/40 cm. W wyniku tego, zakłada się strzelanie w ruchu przez cały czas!
Modele z zasadą Tally Ho! nie mogą jednak strzelać poruszając się At Double.

Broadside (Ogień burtowy)

W przypadku czołgów z bronią mającą zasadę Tally Ho!, do określania czy trafienie nastąpiło w boczny czy w czołowy pancerz, bierze się jedynie kierunek ustawienia wieży. Kierunek kadłuba jest nieistotny.
Zasady Broadside nie stosuje się, gdy czołgi poruszają się At Double, ponieważ zawsze maszerują z wieżami ustawionymi na wprost.

Eight-Gun and Twelve-Gun Batteries (Ośmio i dwunastodziałowe baterie)

Baterie Brytyjskiej Artylerii z modelami Sztabu korzystają z zasad specjalnych Independent Command, Combined Bombardment i Mixed Battery. W okresie Końca i Środka wojny, mogą także korzystać z zasady Mike Target. Brytyjskie Baterie Artylerii w okresie Początku Wojny nie mogą używać zasady Mike Target.

Independent Command (Niezależne dowodzenie)

Model Sztabu baterii musi być dołączony do Plutonu Dział z jego baterii na początku gry przed wystawieniem. Jednakże, każdy Pluton Dział w Zasięgu Dowodzenia od modelu Sztabu baterii, liczy się tak jakby posiadał model Sztabu (co pozwala mu na użycie zasady All Guns Repeat!).
Jeśli bateria ma model Dowódcy Pododdziału Dowodzenia, musi on być także dołączony do Plutonu Dział z jego baterii, na początku gry przed wystawieniem, stając się modelem Dowódcy Plutonu dla Plutonu Dział. Jeśli model Dowódcy Pododdziału Dowodzenia jest Zniszczony, oryginalny model Dowódcy Plutonu przejmuje tę rolę.

Combined Bombardment (Nawała kombinowana)

Pluton Dział z modelem Sztabu baterii, albo inny Pluton Dział w Zasięgu Dowodzenia modelu Sztabu baterii może być bazą dla Kombinowanej Nawały Artyleryjskiej korzystającej z zasady Mixed Bombardment (Nawała Mieszana) na str. 131. Wszystkie inne Plutony Dział z baterii (będących lub nie w pobliżu modelu Sztabu), mogą przyłączyć się do bazowego plutonu przed rzutem na Wstrzelanie i strzelać jako jedna Mieszana Bateria Artylerii.
Jeśli Pluton Dział z innej baterii, która ma zasadę Kombinowanej Nawały Artyleryjskiej posiada model Sztabu albo jest w Zasięgu Dowodzenia jej modelu Sztabu, to on także może być włączony do Nawały, razem z innymi Plutonami Dział z jego baterii.

Mike Target

Bateria może przerzucać jej pierwszą nieudaną próbę Wstrzelania się. Jeśli przerzut będzie nieudany, wciąż pozostają dwie normalne próby Wstrzelania się. Nie ma przerzutu drugiej i trzeciej próby.
Kiedy bateria powtarza Nawałę Artyleryjską wykorzystując zasadę All Guns Repeat!, dołącza się cały pułk. W wyniku tego każdy model złapany przez Nawałę musi przerzucać pozytywne Rzuty Obronne.
Niektóre zasady odnoszą się do Nawały Artyleryjskiej używającej zasady Mike Target jako Stonks lub Murders.
 
HMG Bombardments (Nawała ogniowa CKM)

Modele brytyjskich CKM Vickersa i transporterów CKM strzelających jako modele CKM, mogą wykonywać Nawałę artyleryjską (chyba, że ich pluton wyjątkowo ma zapisane inaczej). Jest on wykonywany w ten sam sposób jak każda inna Nawała Artyleryjska. Jednakże, ponieważ cekaemy mają współczynnik Ppanc i Siły Ognia równe „-„ , nie mogą zaszkodzić pojazdom opancerzonym albo Niszczyć modeli w Osłonie Kuloodpornej, chociaż wciąż mogą je Przygwoździć.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz