Łączna liczba wyświetleń

poniedziałek, 26 stycznia 2015

Jak się gra we Flames of War, Niemieckie zasady specjalne

A teraz trochę poza kolejnością, omówimy zasady specjalne armii. Tu jednak uwaga. Producent wydaje coś w rodzaju erraty do gry. Errata ta zawiera klaryfikacje niektórych zasad i jest aktualizowana na bieżąco. Nie zdecydowałem jeszcze, czy w miarę pojawiania się nowych errat będę uaktualniał swoje wpisy, więc trzeba być czujnym i śledzić fora poświęconej tej grze.
 
Stormtroopers (Ruch szturmowców)

Każdy niemiecki pluton z modelem Dowódcy Plutonu może spróbować wykonać ruch Stormtroopers w jego Fazie Szturmów.

Aby tego dokonać wykonaj Test Wyszkolenia dla każdego plutonu, który chcesz poruszyć.

· Jeśli test jest zdany, pluton traktuje Fazę Szturmu jako Fazę Ruchu, w której może poruszyć się o kolejne 4”/10 cm, niezależnie od swojej normalnej odległości ruchu.

Również, pluton który próbuje wykonać ruch Stormtrooper nie może wziąć udziału w szturmie w tej samej turze, niezależnie od tego czy test zakończył się sukcesem czy nie.

Mimo, że to nie jest Faza Ruchu, modele wykonujące ruch Stormtroopers mogą wysiadać i wsiadać do pojazdów, jakby to była Faza Ruchu.

Plutony nie mogą wykonać ruchów Stormtroopers jeśli ruszały się At Double. Pojazdy Ugrzęzłe lub Opuszczone nie mogą wykonać ruchu Stormtroopers.

Tylko pojazdy Opancerzone mogą wykonywać ruch Stormtroopers jeśli są Przygwożdżone. Inne typy modeli nie mogą wykonywać ruchu Stormtroopers jeśli są Przygwożdżone.

Model, który używa zasady Eyes and Ears do ujawnienia wrogich oddziałów mających status Gone to Ground, nie może wykonać ruchu Stormtroopers.

Modele Dział Niemobilnych (Immobile) i Dział, które strzelały wcześniej w turze nie mogą wykonać ruchu Stormtroopers. Modele dowolnego typu, które wykonywały Ostrzał Artyleryjski (artillery bombardment) nie mogą wykonać ruchu Stormtroopers. Pociągi nie mogą wykonywać ruchu Stormtroopers.


Kampfgruppe (Grupa bojowa)

Na początku gry, przed wystawieniem jakichkolwiek plutonów i zanim dołączy się do plutonów wsparcie z innych plutonów lub dowództwa kompanii, każda kompania z Zastępcą Dowódcy może wziąć do połowy modeli (wliczając model Dowódcy Plutonu) z dowolnych plutonów Walczących lub Broni Wsparcia w kompanii i umieścić je w specjalnym Plutonie – Kampfgruppe. Zastępca Dowódcy Kompanii jest Dowódcą tego plutonu.

Należy jednak pozostawić przynajmniej dwa modele Czołgów albo trzy inne modele w każdym z Plutonów Bojowych lub Broni Wsparcia, z których je weźmiesz. Modele umieszczone w Plutonie Kamfgruppe nie są już dłużej częścią swoich pierwotnych plutonów.

Jeśli pluton oddający oddziały do Kampfgruppe mające transportery musisz wziąć do Kampfgruppe te modele, które normalnie przewoziły modele dołączone do Kampfgruppe. Jeśli te modele normalnie przewożą jeszcze inne modele, one także muszą się przyłączyć do Kampfgruppe.

Pluton Kampfgruppe może zawierać dowolną Broń z Plutonu Wsparcia Dowództwa Komapanii (włącznie z modelami Piechoty). Wszystkie, pozostałe modele Broni Wsparcia Dowództwa Kompanii muszą być rozdysponowane jak zwykle.

Kampgruppe złożona z modeli Plutonu Fortecznego, nie jest Plutonem Fortecznym i nie może zawierać żadnych z jego komponenetów Fortyfikacji plutonowych.

Pluton Kampfgruppe ma najniższy Współczynnik Motywacji i najniższy Współczynnik Wyszkolenia z wszystkich modeli w tym plutonie.

Mission Tactics (Znajomość zadania)

Jeśli model Dowódcy Plutonu Piechoty jest Zniszczony, inny model przejmuje dowodzenie natychmiast. Usuń dowolny inny model Piechoty w plutonie, który jest w Zasięgu Dowodzenia od modelu Dowódcy i zamień go oryginalnym modelem Dowódcy Plutonu. Jeśli model Dowódcy Plutonu, był modelem Bohatera, staje się on teraz zwykłym modelem Dowódcy Plutonu.

Jeśli model Czołgu Dowódcy Plutonu jest Zniszczony, inny model przejmuje dowodzenie natychmiast. Wyznacz dowolny inny model Czołgu w plutonie, który jest w Zasięgu Dowodzenia od Zniszczonego modelu Czołgu Dowódcy, który ma zostać nowym Dowódcą Plutonu.

Jeśli nie ma modelu odpowiedniego typu w Zasięgu Dowodzenia, wtedy model Dowódcy Plutonu jest Zniszczony i pluton jest Pozbawiony Dowódcy (Leaderless Platoon).

Oryginalny model Dowódcy plutonu może używać tej zasady, podczas gdy model Bohatera dowodzi plutonem i działa jak jego model Dowództwa, ale zasada ta nie ma do niego zastosowania.

Reich Divided (podzielona Rzesza)

Heer, Luftwaffe i SS są traktowane jak Sojusznicy (patrz str. 70). Spadochroniarze są częścią Luftwaffe, więc nie są dla nich Sojusznikami, ale są Sojusznikami dla Heer i SS.

Mounted Assault (szturm z pojazdów)

Modele Pojazdów Opancerzonych w plutonie z zasadą specjalną Mounted AssaultPojazdami Transportowymi typu Mounted Assault.

Transportery typu Mounted Assault mają podwójną naturę. Kiedy są puste, są zwykłymi modelami pojazdów transportowych, z tym wyjątkiem, że nie muszą być Odsyłane na Tyły gdy są puste – mogą pozostać na stole i dalej walczyć.

Kiedy przewożą Pasażerów, Pojazdy typu Mounted Assault są traktowane jak modele czołgów we wszystkim oprócz Testów Morale Plutonu. A jeśli taki pojazd przewozi dwa lub trzy modele piechoty, ma także cechę Eskorta Czołgów.

Jako modele Czołgów, Transportery typu Mounted Assault mogą Szarżować do Kontaktu i walczyć w szturmie. Ponieważ są Czołgami Odkrytymi, ich pluton będzie zmuszony do Odwrotu jeśli otrzyma pięć trafień, albo dwa pojazdy zostaną Zniszczone, albo Opuszczone w Ogniu Zaporowym (patrz str. 154 podręcznika głównego).

Jeśli model Transportera typu Mounted Assault jest Zniszczony przez Ogień Zaporowy, wszyscy ocaleli Pasażerowie wykonują Odwrót o 2”/5 cm od modeli, na które szarżowali. Jeśli Pasażerowie nie mogą tego zrobić, są Zniszczeni. Pluton nie jest automatycznie Przygwożdżony kiedy Pasażerowie wysiadają z pojazdów, a wykonuje Odwrót tylko wtedy, gdy dostanie pięć trafień (jak zwykle). Jeśli Transporter typu Mounted Assault jest zniszczony w trakcie Szturmu, wszyscy pasażerowie także są Zniszczeni.

Pasażerowie nie muszą się wysiadać z pojazdów do Kontrataku. Mogą dowolnie Pozostać w pojazdach lub wysiąść z nich. Jeśli się wysiądą do kontrataku, ich model Transportera zostanie Odesłany na Tyły.

Jeśli pluton dobrowolnie Odrywa się zamiast Kontratakować, a cały pluton siedzi w modelach Transporterów typu Mounted Assault, mogą one użyć zasady Oderwania poprzez Wroga (patrz str. 166) tak jakby były modelami Czołgów.

Na końcu Fazy Szturmu, modele Transpoterów typu Mounted Assault, które są Opuszczone, są Odsyłane na Tyły jeśli nie mają Pasażerów, albo automatycznie są ponownie Załadowane (patrz str. 102 podręcznika) i nie są dalej Opuszczone, jeśli mają Pasażerów.

Tiger Aces (Asy w Tygrysach)

Czołgi Tiger były traktowane jako decydujące dla niemieckiego wysiłku wojennego i tylko najlepsi kandydaci byli wybierani do ich załóg. Podczas bitwy, potężne cielska ich wozów dawały załogom nieporównywalną przeżywalność, pozwalając im uczyć się niuansów pola walki i uzyskiwać robiące wrażenie ilości zniszczonych czołgów i dział wroga.

Ludzie ci mieli wysokie umiejętności i jednych z najlepszych dowódców. Tacy oficerowie jak Michael Wittmann i Otto Carius zdobywali doświadczenie na gorszych Czołgach albo działach szturmowych StuG.

Dowodząc przerażającymi czołgami Tiger, pokazali co można zrobić z najlepszym dostępnym sprzętem.

Aby odzwierciedlić zdolności i doświadczenie tych wyjątkowych żołnierzy, Flames of War nadaje każdemu plutonowi czołgów Tiger ich własną zdolność Tiger Ace. Ta zdolność daje im możliwości do wykonywania niewiarygodnych wyczynów z użyciem tych strasznych maszyn.

Na początku gry, przed wystawieniem, rzuć kością dla każdego Bohatera i plutonu z zasadą specjalną Tiger Ace (łącznie z każdą Kampfgruppą złożoną całkowicie z modeli z plutonów z zasadą specjalną Tiger Ace), potem spójrz na ich Zdolność Tiger Ace poniżej.

Jeśli Zdolność Tiger Ace jest wyjątkowo rzucana dla modelu Dowódcy Plutonu albo Bohatera, ma ona zastosowanie tylko do tego modelu z wyjątkiem Schnell, Clever Hans, For the Fatherland – w tym wypadku zdolność tę zyskuje także cały pluton, którego są częścią. 
 
TIGER ACE SKILLS (ZDOLNOŚCI TIGER ACE)

Schnell!

Ten pluton wierzy w znaczenie prędkości i większość jego sukcesów była uzyskana bo jego czołgi były we właściwym miejscu, we właściwym czasie! Pluton może wykonać ruchy Stormtroopers przy rzucie 2+.

Clever Hans!

Kierowcy w tym plutonie są mistrzami kierownicy. Nie ma znaczenia jak trudny jest teren albo jak silnie błotnisty wydaje się być, ich czołgi zostaną przeprowadzone przez przeszkody bez zwłoki.
Czołgi w tym plutonie przerzucają nieudane Testy Ugrzęźnięcia przy przejeżdżaniu przez Teren Nierówny i Testy Wyszkolenia przy uwalnianiu Ugrzęzłych czołgów. Jeśli mają Szerokie Gąsienice (patrz str. 61 podręcznika), rzucają aby Uwolnić się samemu (patrz str. 44) po przerzucie Testu Ugrzęźnięcia.For the Fatherland!

Żołnierze tego plutonu kochają swój kraj. Wiedzą jak ważna jest ich rola w ostatecznym zwycięstwie Niemiec i będą walczyć z całych sił aby ją chronić.
Pluton zdaje Testy Motywacji na rzut 2+.

Every Shot Counts!

Znakomita praca zespołowa i wyśmienici celowniczy tego plutonu dają pewność, że prawie każdy strzał trafia w cel.
Czołgi Tiger w tym plutonie, gdy strzelają, przerzucają każdy nieudany rzut na trafienie.

Rapid Fire!

Wspaniała praca zespołowa pomiędzy dowódcą, celowniczym i ładowniczym oznacza, że ten pluton w walce osiąga wyższą szybkostrzelność.
W tym plutonie, działa czołgowe 8,8 cm czołgów Tiger mają Szybkostrzelność równą 3.

Top Ace!

Dowódca tego plutonu to „pistolet”, prawdziwy Kanone!
Rzuć ponownie, aby określić Zdolność Tiger Ace plutonu. Jeśli rzucisz „6” ponownie, możesz wybrać zdolność plutonu.
Dodatkowo, Rzuć trzeci raz aby wygenerować dodatkową zdolność specyficzną dla czołgu Dowódcy Plutonu. Daje to dowódcy plutonu dwie zdolności Tiger Ace (jedną dla plutonu jako całości, i jego własną, specyficzną dla niego). Jeśli rzucisz „6” albo tę samą liczbę co Zdolność plutonu, możesz wybrać dodatkową zdolność dowódcy plutonu.

Schürzen (Ekrany/fartuchy)

Kiedy czołg chroniony przez Schürzen jest trafiony przez strzał z broni o Sile Ognia 5 lub 6 w Boczny Pancerz i obleje Rzut Obronny Pojazdu Pancernego, wykonaj specjalny Rzut Obronny Schürzen na 4+:
· Jeśli rzut obronny jest udany, Schürzen chronią czołg od strzału z boku.
· Jeśli rzut obronny jest nieudany, strzał spenetrował normalnie boczny pancerz.

Begleit Escorts

Działa Szturmowe z Eskortą Czołgową stosują wszystkie zasady Eskorty Czołgowej. Dodatkowo, działo szturmowe z Eskortą Czołgową może strzelać ze swojego Kadłubowego KM w tym samym czasie co jego zamontowane w kadłubie główne działo. Nie broni to również strzelania Eskorcie Czołgowej.
Armoured Rocket Launchers (opancerzone wyrzutnie rakietowe)

Pluton Artylerii wyposażony w modele Opancerzonych Wyrzutni Rakietowych, który strzelał, może wykonać Test Wyszkolenia w Fazie Szturmów zamiast ruchu Stormtroopers albo wzięcia udziału w Szturmie:
· Jeśli zda Test Wyszkolenia, usuń markery Smug Dymu z wszystkich modeli Wyrzutni Rakietowych (patrz str. 138).
· W innym wypadku, za bardzo się grzebią, co powoduje, że są wrażliwe na przeciwbateryjny ogień artyleryjski.

Stuka zu Fuss (Pieszy Sztukas)
Każda wyrzutnia Stuka zu Fuss może wykonać tylko jeden Ostrzał Artyleryjski w trakcie gry, ale liczony wtedy jakby strzelało sześć dział.

Można wykonać do sześciu prób na Wstrzelanie się z każdej wyrzutni rakietowej Stuka zu Fuss. Każda nieudana próba redukuje liczbę strzelających dział o jeden. Jeśli obleje się wszystkie sześć prób Wstrzelania się, wszystkie sześć rakiet wystrzeliło, ale chybiły, i Ostrzał Artyleryjski jest niemożliwy.

Jeśli strzela wiele wyrzutni Stuka zu Fuss z tego samego plutonu, umieszcza się osobno Wzornik i rzuca na Wstrzelanie się osobno z każdej z nich, tak jakby były osobnymi bateriami. Ostrzał Artyleryjski z następnej wyrzutni można wykonać po zakończeniu ostrzału z poprzedniej wyrzutni Stuka zu Fuss.

Po zakończeniu strzelań Stuka zu Fuss, transporter wciąż może transportować pasażerów.


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz