Łączna liczba wyświetleń

poniedziałek, 24 września 2018

Tetki i suki

Dziś trochę materiału fotograficznego na tematy modelarskie.


Today, some pictures on modeling topics.

W moim zasobie pojazdów rosyjskich miałem już T-34/85, KW-1s, KW-8, KW-2, KW-85, IS-2 i inne ale nie miałem T-34/76 w wystarczającej ilości ( ;-) ), oraz SU-100/85M. Fakt ten postanowiłem naprawić - w przypadku T-34/76 ze względu na pojawienie się nowych podręczników do frontu wschodniego na średni okres wojny do gry bitewnej Flames of War, a w przypadku SU-100/85M - odczuwałem brak tych pojazdów w wykorzystywanej przeze mnie rozpisce Hero Tankovy Brigada z podręcznika Desperate Measures.

In my stock of Russian vehicles I have already had T-34/85s, KW-1s, KW-8s, KW-2s, KW-85s, IS-2s and others but I have not had T-34/76sand SU-100 / 85M  in sufficient quantity ;-). This issue I decided to fix - in the case of the T-34/76 due to the emergence of the new books regarding Eastern Front on the middle war period for the battle game Flames of War, and in the case of SU-100 / 85M - I felt the lack of these vehicles in an army list used by me - Hero Tankovy Brigada from the Desperate Measures armybook.


W ten sposób wykonałem 10xT-34/76, 5xT-34/85, 4xSU-100, 1xSU-85M. Stąd tytuł artykułu - tetki (to slangowe określenie czołgów typu T-34) i suki - tak polscy żołnierze mówili o pojazdach serii SU (ros. Самоходная Установка (czyt. Samochodnaja Ustanowka) - działo samobieżne) podczas 2 Wojny światowej.

In this way I made 10xT-34/76, 5xT-34/85, 4xSU-100, 1xSU-85M. Hence, the title of the article - Tetki (this is the Polish slang description of  T-34 type tanks) and Suki - this the name of the SU series vehicles (Rus. Самоходная Установка  (read. Samochodnaya Ustanovka) - self-propelled gun) used by Polish soldiers during the 2nd WW (Suki means bitches in a Polish language).


Wszystkie prezentowane modele pochodzą z zestawów żywicznych firmy Battlefront. Niestety, nie mogłem wykorzystać wszystkich tych kalkomanii, które bym chciał, gdyż ze względu na ich starość rozpadały się w wodzie lub w trakcie nakładania na model - to takie ostrzeżenie dla osób, które chciałyby zakupić starsze żywiczne zestawy tej firmy. Obecnie, są one już bardzo trudno osiągalne w sklepach, a akurat w przypadku dokładnie tych modeli, Battlefront wypuścił już wersje plastikowe tych pojazdów - z resztą bardzo ładne.

All models presented come from Battlefront resin sets. Unfortunately, I could not use all the decals  I would like because of their old age they crumbled in water or when applied to the model - this is a warning for people who would like to buy older resin sets of this company. Currently, they are already very difficult to reach in stores but in case of exactly these models Battlefront has already released their plastic versions of these models - they are very nice, by the way.


Dlaczego zdecydowałem się więc na modele żywiczne? Po pierwsze, dlatego że już je miałem - kupiłem je jakiś czas temu. Po drugie, dlatego że lubię modele żywiczne - są cięższe od plastikowych, stabilniejsze na makiecie, w zestawach znajdziemy modele indywidualnie rzeźbione (każdy jest nieco inny) i... w mojej opinii mają swój niepowtarzalny urok - nie wszystko jest idealne jak w modelach plastikowych, czasem coś jest nierówno, czasem coś nie pasuje, czasem powierzchnia pancerza jest gładka ale model ma swoją "duszę".

Why did I decide on resin models? First, because I already had them - I bought them some time ago. Secondly, because I like resin models - they are heavier than plastic ones, more stable on the table. In the sets we can find models individually sculpted (each one is slightly different) and in my opinion they have their own unique charm - not everything is perfect as in plastic models, sometimes something is uneven, sometimes something does not fit, sometimes the surface of the armor is not smooth but the model has its own "soul".


Nie będę się rozpisywał na temat stosowanych przeze mnie technik malarskich. Są one w moim wykonaniu od dłuższego czasu niezmienne i czytelnik przeglądając moje poprzednie wpisy może znaleźć interesujące go informacje na ten temat.

I will not elaborate on the painting techniques I use. They have been unchanged in my work for a long time and the reader can find interesting information about it reviewing my previous entries.


Przejdźmy więc do galerii zdjęć przedstawiającej końcowy efekt prac. Miłego oglądania. :-)

Let's move to the photo gallery showing the final effect of my work. Nice watching.
T-34/76 wz. 1942 oraz T-34/57
T-34/85

SU-100 i SU-85MI jeszcze raz rzut oka na całość :-).


And once again, look at the whole work.

P.S. Oczywiście, powyższe modele da się także wykorzystać do innych gier w skali 1:100 (15mm), np. Tanks! :-)


P.S.
Of course, the above models can also be used for other games in 1: 100 scale (15mm), e.g. Tanks!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza