Łączna liczba wyświetleń

środa, 9 października 2019

Panzerkampfwagen Tiger I z Battlefrontu

Projektu Deutsche Afrika Korps (DAK) część dalsza. Tym razem pluton Tygrysów. Tygrysy walczyły w Tunezji od końca 1942 r.
The further part of the Deutsche Afrika Korps (DAK) project. This time the Tiger platoon. Tigers fought in Tunisia from the end of 1942.


Poniższe modele zostały zaprojektowane przez firmę Battlefront w skali 1:100, pod kątem wykorzystania ich w grach bitewnych Flames of War i Tanks! Ten konkretny zestaw zawiera dwa pojazdy w wersji H wyposażone w przeciwpyłowe filtry powietrza, bez zimmeritu. Jest to model wczesnej wersji Tygrysa I. W zestawie znajdziemy także zestaw kalkomanii dla 7 pojazdów - numery taktyczne (200, 201 i 241, 242, 243, 244, 245), krzyże bałkańskie i oznaczenia DAK (słynna palma ze swastyką).
The following models were designed by Battlefront in 1:100 scale to be used in Flames of War and Tanks! This particular set includes two H-version vehicles equipped with anti-dust air filters, without zimmerite. This is an early Tiger I model. The set also includes a set of decals for 7 vehicles - tactical numbers (200, 201 and 241, 242, 243, 244, 245), Balkan crosses and DAK markings (the famous palm with swastika).


Efekt końcowy mojej pracy nad tymi czołgami można zobaczyć poniżej. Tym razem nie będę się rozpisywał jak to zrobiłem. W przygotowaniu mam materiał wideo dla początkujących graczy ilustrujący proces malowania pojazdów do Flames of War/Tanks!
The final result of my work on these tanks can be seen below. This time I won't describe how I did it. I'm in the process of preparing a video for beginners illustrating the process of painting vehicles for Flames of War/Tanks!

A poniżej kilka zdjęć oryginału znalezionych w sieci. :-)
Below there are a few photos of the original found on the web. :-)

I zdjęcie jedynego na świecie jeżdżącego Tygrysa z muzeum w Bowington. Ten egzemplarz został zdobyty właśnie w Tunezji.
And a photo of the world's only riding Tiger from the Bowington Museum. This piece was acquired exactly in Tunisia.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza