Łączna liczba wyświetleń

wtorek, 17 marca 2015

Jak się gra we Flames of War, cz. 20

MIOTACZE OGNIA

Mimo, że miotacz ognia o kontrukcji znanej obecnej powstał na początku XX w. a po raz pierwszy został zastosowany bojowo w 1915 r. przez Niemców do oczyszczania brytyjskich okopów, to pierwsze znane opisy broni tego typu pochodzą ze starożytniej Grecji (V wiek p.n.e.). Miotacz ognia jest bronią straszliwą i sądzę, że wielu żołnierzy woli śmierć od kuli niż w płomieniach. We Flames (Omen nomen) of War mamy możliwość wyposażenia oddziałów saperów w miotacze ognia, na wyposażeniu niektórych armii są także czołgi - miotacze ognia.


W odróżnieniu od normalnych broni, aby sprawdzić czy miotacz ognia trafił w cel, wykonujemy test wyszkolenia modelu wyposażonego w motacz ognia. Jeśli test jest zdany miotacz trafił.

Ochronę przed miotaczami ognia mają jedynie w pełni opancerzone modele czołgów. Każdy inny typ pojazdu czy modelu jest automatycznie zniszczony (łącznie z przewożonymi modelami pasażerów), nawet jeśli kryje się za osłoną kuloodporną (Buletproof Cover).

W pełni opancerzony test po otrzymaniu trafienia nie wykonuje tradycyjnego rzutu obronnego pojazdu pancernego (Armour Save). Zamiast tego, włąsciciel miotacza ognia wykonuje test siły ognia za każde trafienie jakie uzyskał. Test jest zdawany na 6. Jeśli test siły ognia jest zdany pojazd zostaje opuszczony (Bailed Out). Jeśli test siły ognia został oblany, czołg został wprawdzie tylko okopcony, ale ani on ani eskorta czołgowa (Tank Escort) nie może wykonać Ognia Obronnego (Defensive Fire) w Fazie Szturmów bezpośrednio po ostrzelaniu/olaniu czołgu z miotacza ognia.
Jakiekolwiek trafienie z motacza ognia automatycznie przygniata (Pins Down) cały pluton.

Użycie miotacza w ruchu

Miotacz ognia nie redukuje szybkostrzelności wtrakcie ruchu.

Broń jednorazowa

Modele z motaczami ognia przenoszą tylko tyle płonącej mieszanki ile jest potrzebne do użycia mitacza w trakcie jednej Fazy Strzelania.

Zwolnij przed użyciem mitacza

Model miotacza ognia nie może go użyć jeśłi się poruszył o więcej niż 6"/15cm w danej turze. Czołg, który użył miotacza ognia nie może w tym samym czasie użyć innej broni.

Nie wolno strzelać na własnymi modelami

Miotacze ognia nigdy nie mogą strzelać nad własnymi modelami.

Miotacze ognia a bunkry

Motacze ognia są szczególnie skuteczne przeciwko wszytskim typom bunkrów (o bunkrach później). Trafienie z miotacza ognia automatycznie przygniata Gniazda Ogniowe (Nests) i bunkry typu Pillbox.   A w przypadku zdania testu siły ognia niszczy Gniazda Ogniowe (pillboksów nie).
Po trafieniu bunkra z wieżą (Turret Bunker) nie wykonuje się rzutu obronnego, ale wykonuje test siły ognia dla miotacza. Jeśli test jest zdany bunkier zostaje opuszczony (Bailed Out). W innym wypadku nie może wykonać ognia obronnego w nadchodzącej Fazie Szturmu.

Czołgi - miotacze ognia

Czołgi cysterny (Fuel Tanks)

W przypadku trafienia czołgu z miotaczem ognia przerzuca się udane testy siły ognia na zniszczenie albo opuszczenie pojazdu.

Powrót na zatankowanie

Po użyciu czołgu - miotacza ognia, można go usunąć z pola gry na początku Fazy Ruchu po jego użyciu. Nie jest on liczony jako zniszczony ale nie jest też liczony do stanu plutonu. Taki model nie wraca już do gry.

Czołgi - miotacze nie szturmują

Czołgi z miotaczami ognia nie mogą Szarżować do Kontaktu i muszą się Oderwać jeśli staną się obiektem szturmu (nie mogą kontratakować). Radzieckie czołgi - mitacze ognia są wyjątkiem od tej zasady - mogą Szarżówać do Kontaktu i normalnie kontratakować.

Miotacze przenośne (Infantry Flame-Throwers)

Modele przenośnych miotaczy ognia są usuwane ze stołu natychmiast po ich użyciu. Nie są liczone jako zniszczone ale nie są takż eliczone do stanu plutonu.

Strzelanie z karabinu

Dopóki model piechoty nie użyje swojego miotacza ognia może strzelać z karabinu.
ESKORTA CZOŁGOWA

Eskorta czołgowa to nie model

Eskorta czołgowa nie jest modelem jako takim. Jest to dodatkowa cecha czołgu (jego właściwość) dająca mu dodatkowe możliwości. Eskorta czołgo trwa i ginie razem ze swoim czołgiem. Czołg z eskortą czołgową nie może przewozić innych modeli jako pasażerów korzystających z zasady Riding on Tanks (str. 47 podręcznika).

Strzelanie z eskorty czołgowej

Czołg z eskortą czołgową ma dodatkowe strzały ze swojej eskorty. Eskorta czołgowa strzela tak jakby była osobnym od czołgu modelem i może strzelać do innego plutonu niż jej czołg. Eskorta strzela tak jak odpowiadający jej model piechoty o tej samej broni (np. radzieccy Tankodesantniki SMG (radziecka eskorta czołgowa) strzelają jak modele piechoty SMG (pistolety maszynowe)), ale zawsze mają ROF 1 i nie mają kary za ruch czołgu.
Jeśli szturmująca piechota próbuje wślizgnąć się na czołg (zasada Sneak Up on a Tank) posiadający eskortę czołgową może ona wykonać ogień obronny, mimo że czołg nie może użyć swojej broni.

Szturm z eskortą czołgową

Model czołgu z eskortą czołgową zadaje w szturmie dwa uderzenia zamiast jednego w większości sytuacji. Kiedy czołg jest opuszczony (Bailed Out) albo ugrzęźnięty (Bogged Down) wciąż może uderzać jego eskorta czołgowa (czołg w ten sposób nie jest bezbronny). Uderzenie z eskorty czołgowej nie może być przydzielone na czołg przeciwnika. Jeżeli czołg przeciwnika jest jedynym celem trafienie z eskorty czołgowej trafienie jest ignorowane.

Eskorta czołgowa w terenie wyboistym

Czołg z eskortą czołgową walczący w szturmie może zadeklarować, że nie będzie Szarżować do Kontaktu a zamiast tego wstrzyma Szarżę do Kontaktu przed wjechaniem, przejeżdżaniem, lub poruszaniem się w/przez teren wyboisty (Rough Terrain), tzn. teren trudny lub bardzo trudny. Jeśli to zrobi nie musi zdwać testów ugrzęźnięcia, ale może wtedy wykonać uderzenie tylko z wykorzystaniem eskorty czołgowej (czyli jedno uderzenie zamiast dwóch). 

Odrzucenie (Fall Back) eskorty czołgowej

Jeśli całkowita liczba trafień plutonu czołgów z eskortą czołgową z ognia obronnego jest równa 5 i więcej, eskorta czołgowa z żadnego czołgu w plutonie nie może uderzyć, dopóki pluton nie będzie kontratakował. 

Przypomnijmy. Pluton czołgów z eskortą czołgową idzie do szturmu. Dostaje pięć trafień z ognia obronnego. Ponieważ są to czołgi, jego szturm nie zostaje zatrzymany, chyba że conajmniej dwa czołgi z tego plutonu zostały zniszczone albo opuszczone. Uderzenie czołgów dochodzi do skutku ale każdy z czołgów uderza tylko raz. Broniący pluton poniósł jakieś straty ale udało mu się zdać test motywacji na kontratak na czołgi. Czołgi otrzymały jakieś trafienia, ale nic się nie stało. Musiały jednak wykonać test motywacji (bo dostały trafienia) na kontratak i zdały go. I teraz... w tym kontrataku eskorta już może uderzyć, a więc każdy czołg z eskortą czołgową może uderzyć podwójnie. Mam nadzieję, że sekwencja jest zrozumiała.

Na dziś pozdrawiam wszytskich serdecznie ;).


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza