Łączna liczba wyświetleń

piątek, 27 marca 2015

Jak się gra we Flames of War, cz. 24

Tym razem opowiemy sobie o użyciu zapór inżynieryjnych. A więc do dzieła panowie inżynierowie. :)

ZAPORY INŻYNIERYJNE

W grze mamy 5 podstawowych typów zapór inżynieryjnych: zasieki, barykady uliczne, pola minowe, zapory przeciwczołgowe i Booby Traps.

Zasieki są klasycznymi przeszkodami pochodzącymi z czasów Wielkiej Wojny przeznaczonymi do wstrzymywania ruchu piechoty przed stanowiskami karabinów maszynowych.
Barykady uliczne są przeszkodami improwizowanymi wznoszonymi przez obrońców wszędzie tam gdzie mieszkańcy musieli na ulicach bronić swoich domów.
Pola minowe są obszarami najeżonymi eksplotującymi minami przeznaczonymi do zrywania gąsienic czołgów i zabijania nieostrożnycc piechurów.
Zapory przeciwczołgowe to zarówno rowy przeciwczołgowe, stałe albo betonowe przeszkody, takie jak "zęby smoka".
Booby Traps, to ładunki wybuchowe i miny ukryte w nieoczekiwanych miejscach służące do zabijania nieostrożnych intruzów.

Zapory inżynieryjne nie są elemnetami terenu (Terrain Features)!

Sekcja zapory

Zapory są złożone z sekcji o wymiarach 8"/20cm na 2"/5cm. Można zredukować długość zapory aby móc ja zmieścić pomiędzy konkretnymi elementami terenu, np. dwoma budynkami.

Przekraczanie zapór inżynieryjnych

Wszystkie zapory są traktowane jak teren spowalniający. Większość zapór wymaga wykonania testu wyszkolenia przy ich przekraczaniu. Specyfika takich testów i ich konsekwencje są opisane w zasadach dotyczących konkretnych zapór. Model poruszając się przez zaporę musi to zrobić najkrótszą drogą i opuścić obszar zapory tak szybko jak to możliwe.

Zapory minowe

Pluton przystępujący do przekroczenia pola minowego lub pól minowych musi wykonać test motywacji. Jeśli test jest zdany, pluton przystęuje do pokonania pola minowego. Jeśli nie, musi zatrzymać sie na krawędzi pierwszej zapory minowej (modele mają być zwrócone frontem do zapory), albo pozostać w miejscu, jeśli już znajdował się na zaporze) i nie może już ruszac się ani szturmować w tej turze. Jeśli sowiecki pluton obleje test motywacji przy przekraczaniu pola minowego, może użyć zasady Komisarza aby przeżucić nieudany test motywacji.

Za to za

Modele, które rozpoczynają swój ruch na zaporze ale w kontakcie z jej krawędzią albo częściowo poza zaporą są traktowane tak jakby już ją przejechały. Wyjeżdżając z takiej zapory nie doświadczają już żadnych kar. Inne modele, zaczynające ruch na zaporze, które poruszają się wzdłuż zapory albo w jej poprzek są traktowane tak jakby przekraczały ją ponownie i muszą przejść odpowiednie testy, włącznie z testem motywacji (o ile ta zapora tego wymaga).

Luki między zaporami

Model może się poruszać pomędzy zaporami jeśli przerwa między nimi jest wystarczająco szeroka bu go pomieścić.

Poruszanie się w pobliżu przeciwnika

Zapory mają 2"/5cm szerokości. W zwiżaku z tym modele mogą poruszać się tuż przy nich nawet jeśli z drugiej strony są modele przeciwnika.

Szturm poprzez zapory

Szturm poprzez zapory minowe

Jeśli pluton szturmujący chce Szarzówać do kontaktu poprzez zaporę, która wymaga do jej przejścia testu motywacji, pluton musi wykonać ten test motywacji zanim wykona Szarżę do kontaktu. W przypadku oblania tego testu, pluton odmawia szturmu i szturm jest zakończony.

Model musi przekroczyć zaporę by walczyć

Zapory mają 2"/5cm szerokości. Aby model szturmujący mógł uderzać w szturmie we wrogi model z drugiej strony zapory, musi na nią wejść albo ją przekroczyć.

Kontratak przez zaporę

Pluton nie musi zdawać testu motywacji aby kontratakować poprzez zaporę minową, ale jego modele muszą zdawać wymagane testy wyszkolenia aby ją przekroczyć i... ponoszą konsekwencje nie zdania tego testu. Modele kontratakujące na modele, które są na terenie zapory, muszą wykonać odpowiednie testy wyszkolenia jakby poruszały się  na terenie zapory (podobnie jak ma to miejsce przy kontratakowaniu w terenie wyboistym).

Odrywanie się poprzez zaporę

Pluton nie musi wykonywać dodatkowych testów motywacji aby oderwać się poprzez zaporę minową, ale wciąż musi odpowiednie testy wyszkolenia aby przekroczyć zaporę (jeśli są wymagane), i ponosi konsekwencje niezdania tego testu. Jesłi odrywający się model nie był w stanie przekroczyć zapory i pozostał na pozycji zbyt bliskood zwyciężcy szturmu, jest zwyczajnie pojamany (zniszczony).

Konsolidacja poprzez zaporę  

Podczas ruchukonsolidacyjnego pluton musi wykonać wszystkie testy obowiązujące przy przekraczaniu danego typu zapory, łącznie z testem moytywacji przy przekraczaniu zapór minowych.

Robienie przejść w zaporach

Piechota i pionierzy

Aby wykonać przejście w zaporze, model piechoty musi zacząć swoją turę w styczności z zaporą i nie może być przygnieciony. Model przystęujący do wykonania przejścia w zaporze  nie może ruszać się w fazie ruchu nie ma też statusu Gone to Ground. Nie ma też statusu Za przesłoną w terenie otwartym - czyli jest traktowany tak jakby się ruszał. Kazy model przystępujący do wykonania przejścia w zaporze, w fazie strzelania wykonuje test wyszkolenia. Jesłi którykolwiek z modeli zdał test wyszkolenia, usuwa się całą sekcję zapory. Jeśli nie zdał, wykonanie przejścia nie powiodło się - ale może spróbować w następnej turze. Jeśli część modeli ma styk z kilkoma zaporami, właściciel tych modeli musi przed wykonaniem testu wyszkolenia, który model w której zaporze robi przejście.

Piechota przerzuca udane testy

Jeśli model piechoty nie jest pionierem/saperem udane testy wyszkolenia należy przerzucić.

Wóz zaopatrzenia saperów/pionierów przerzuca oblane testy

Model, który w zasięgu dowodzenia ma wóz zaopatrzenia pionierów (Pioneer Supply Vehicle)
może przerzucić nieudane testy wyszkolenia na wykonanie przejścia w zaporze.

Przejścia w zaporach przeciwczołgowych

W przeciwieństwie do innych zapór, wykonanie przejścia w zaporach przeciwczołgowych wymaga więcej niż jednego udanego testu wyszkolenia. Przy zaporze ustawia się kostkę sześcienną, wskazującą ile testów wyszkolenia na wykonanie przejścia w zaporze było pozytywnych (w tej i w poprzednich turach). Jeśli na końcu Fazy Strzelania łączna ilość udanych testów była równa lub większa od pięciu, przejście zostało zrobione a sekcję zapory zdejmuje się.

Spychacze/buldożery

Grzebanie bunkrów

Modele czołgów wyposażone w lemiesze spychaczy mogą szturmować bunkry jak zwykła piechota. Jeśli bunkier jest typu wieżowego jest zniszczony automatycznie jesłi otrzymał trafienie.

Przejścia w zaporach przeciwczołgowych

Spychacz wykonuje przejścia w zasiekach, barykadach ulicznych i zaporach przeciwczołgowych w ten sam sposób co pionierzy. Ale aby usunąć sekcję zapór wystarczy zdać pojedyńczy test wyszkolenia. Wóz zaopatrzenia nie daje spychaczom przerzutu nieudanego testu wyszkolenia.

Robienie przejść w terenie wyboistym

Spychacze mogą w ten sam sposób robić przejścia w terenie wyboistym takim jak teren trudny i bardzo trudny przekształcając go w teren spowalniający (nie wymagający testu ugrzęźnięcia) ale nie w zaporach inżynieryjnych. Zdany test wyszkolenia powoduje powstanie przejścia w terenie wyboistym o szerokości 2"/5cm i długości 4"/10cm).

Trały przeciwminowe

Czołgi wyposażone w trały przeciwminowe nie muszą wykonywać testu motywacji wjeżdżając na pole minowe. Muszą jednak zdac test wyszkolenie aby przejść przez nie bezpiecznie. Jeśli jednak test wyszkolenia jest oblany pojazd ryzykuje zniszczenie. Jeśli czołg z trałem przejedzie przez pole minowe bezpiecznie, zdejmuje się całą sekcję pola minowego, przez które przejechał.

Mosty szturmowe

Pojazd z mostem szturmowym może położyć go na sasiednim rowie przeciwczołgowym w Fazie Strzelania zamiast strzelania.  Robiąc to pojazd traci status Gone to Ground. Kiedy most szturmowy jest położony, działa jak teren spowalniający i nie może być już odzyskany. Mosty położone przez pojazdy półgąsienicowe nie mogą być przekraczane przez pojazdy gąsienicowe.

Mosty nad strumieniami i rowami

W ten sam sposób, pojazd z mostem szturmowym może położyć go nad lejem, strumieniem, rowem lub utworzyć rampę dla uskoku o wysokości do 1"/2,5cm.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza