Łączna liczba wyświetleń

środa, 25 marca 2015

Jak się gra we Flames of War, cz. 23

BUNKRY

W grze wystęują trzy typy bunkrów - gniazda (Nests), bunkry kopułowe (Pillboxes), Bunkry wieżowe (Turrets).

Gniazda do kryte jamy albo wzmocnione stanowiska bojowe. Zapewniają one żołnierzom dobrą ochronę, ale są wrażliwe na dokładny ogień z bliskiej odległości.
Schrony są konstrukcją bardziej trwałą wykonaną na ogół z betonu i stali. Ostrzał  z dział nie jest w stanie im nic zrobić i jedynie bezpośredni szturm albo trafienie z potężnych dział typu pogromca bunkrów (Bunker Buster) jest w stanie je wyeliminować.

Bunkry wieżowe tworzone są przez umieszczenie wieży czołgowej na podziemnym betonowym bunkrze, kryjącym załogę bunkra i amunicję dla niego. Starają się one elastycznie łączyć konstrukcję czołgu z odpornością bunkra.

Jeśłi przepis odnosi się ogólnie do bunkra to dotyczy ww. typów bunkrów. Bunkry nie są elementami terenu.

Bunkry jako modele niezależne

Bunkry są modelami niezależnymi ale nie mogą się nigdy dołączać do innych plutonów. Bohaterowie takż nie mogą dołączać się do bunkrów.

Testy wyszkolenia i motywacji

Bunkry automatycznie zdają testy motywacji, jeśli są wymagane, a testy wyszkolenia zawsze zdają na 4+, tak jakby ich wyszkolenie było Trained (wyszkolony).

Bunkry przygniecione i opuszczone

Inaczej niż inne modele niezależnie, bunkry nie przestają być przygniecione na końcu danej Fazy. Przygniecenie pozostaje na nich do następnej fazy startowej i wtedy automatycznie schodzi. podobnie opuszczone bunkry wieżowe tracą ten status na początku następnej fazy startowej.


Ściany ochronne (Defilade Walls)

Niektóre bunkry są wyposażone w ścianę/ściany ochronne, które ograniczają pole z którego otwór strzelnicy bunkra mógłby być zaatakowany/ostrzelany (spójrzcie na zdjęcie poniżej). Ściany takie nie są traktowane jak część bunkra. Są one nieprzekraczalne i blokują linię widzenia uniemożliwiając zaatakowanie bunkra z konkretnych kierunków.Poruszanie się obok bunkra

Zarówno własne jak i wrogie modele doświadczają tych samych trudności jakby poruszały się w pobliżu albo przez pojazdy, np. model nie może zakończyć ruchu ani być umieszczonym na bunkrze. Nieważne czy bunkier jest nietkniety, czy zniszczony zawsze traktuje się go jak teren spowalniający. Jesłi znajduje się on w terenie wyboistym, to przejeżdżając przez niego należy wykonać odpowiedni test ugrzęźnięcia.

Bunkry sa nieprzekraczalne dla wszystkich pojazdów i dział z wyjątkiem pojazdów gąsienicowych i półgąsienicowych oraz dział przenośnych.

Chronienie się za bunkrem

Bunkry blokują linię widzenia i zapewniają przesłonę podobnie jak budynki (niezależnie od tego czy są zniszczone, czy nietknięte).

Strzelanie z bunkra

Bunkry stosują normalne zasady strzelania i prowadzenia nawały artyleryjskiej.

Pole ostrzału bunkra

Bunkry mogą mieć dookólne pole ostrzału albo ograniczone do 180° z każdego otworu strzelniczego (Firing Slits).

Większość bunkrów ma pojedyńczy otwór strzelniczy ze 180°. polem ostrzału. Inne, takie jak stanowiska z Tobruku (Tobruk Pits), normandzkie gniazda armat 5cm KwK, i gniazda armat przeciwlotniczych (FLAK nests), mają dookólne pole ostrzału (o ile nie są ograniczone przez Ściany Ograniczjące). Jeśli tak jest, jest to opisane w charakterystyce gniazda. 

Bunkry kopułowe mają jeden lub więcej otworów strzelniczych, tak jak to jest pokazane na modelu tego bunkra, co daje im 180°. pole ostrzału z każdego otworu.

Bunkry wieżowe mają dookólne pole ostrzału. 

Mierzenie do i z bunkra

Dla gniazda ogniowego z dookólnym polem ostrzału linię widzenia i odelgłość mierzy się od dowolnej części bunkra. Dla innych gnazd linię widzenia i zasięg mierzy się od konkretnych otworów strzelniczych. Podobnie dla bunkrów kopułowych. W przypadku bunkrów wieżowych odległość  i linię widzenia prowadzi się od dowolnej części wieży ignorując podstawkę bunkra i podstawę betonową. Nie można mierzyć odległości do/z takich elementów bunkra jak lufa albo ściana ograniczająca.

Nawała z bunkrów

Bunkry, które mają zdolność prowadzenia nawały artyleryjskiej mają poziom wyszkolenia trained do celu prowadzenia nawały.

Strzelanie do bunkrów

Model, który chce strzelać do bunkra musi być w stanie poprowadzić linię widzenia do otworu strzelniczego Gniazda i Bunkra Kopułowego albo do dowolnej części wieży bunkra wieżowego i być od niego w odległości do 16"/40cm.

Ilość kości

Model strzelając do bukra używa tyle kości ile wynika z jego szybkostrzelności (ROF).

Wynik potrzebny do trafienia

Aby trafić w bunkier model strzelajacy musi zdać test wyszkolenia dla każdej kości szybkostrzelności (jest to zmiana w stosunku do normalnego strzealania). Nie ma tu żadnych modyfikatorów.

Brak zasad specjalnych

Strzelając do bunkrów nie mają zastosowania zasady typu Stabilizatory albo Wał ogniowy (Volley Fire), chyba że dana broń ma zadeklarowane inaczej.

Wyeliminowanie Gniazda

Jesłi broń trafiła w Gniazdo, wykonać należy test siły ognia. Przy wyniku pozytywnym Gniazdo jest przygniecione. Przy negatywnym, nic się nie dzieje.

Jeśli trafienie przygniotło Gniazdo, należy wykonać drugi test siły ognia. Jeślii jest zdany, Gniazdo jest zniszczone,  Jeśli nie, Gniazdo pozostaje przygniecione i nic więcej się nie dzieje.

Przygniecenie bunkrów kopułowych

Jesłi broń trafiła w bunkier kopułowy, należy wykonać test siły ognia. Jego zdanie oznacza przygniecenie bunkra kopułowego. Jeśli test jest negatywny, nic się nie dzieje.

Eliminacja bunkrów wieżowych

Jeśli uzyskano trafienie w bunkier wieżowy, jego właściciel wykonuje rzut obronny pojazdu opancerzonego a gracz strzelający zdać test siły ognia. Czyli mamy do czynienia z klasycznym trafianie w czołgi z tym, że nie bierzemy pod uwagę ustawienia kadłuba (bo go nie ma) a jedynie wieży.

Pogromcy bunkrów (Bunker Buster)

Każde trafienie z broni oznaczonej Bunker Buster automatycznie niszczy bunkier, bez konieczności zdawania dodatkowych testów.

Artyleria i lotnictwo

Nawała artyleryjska i atak lotniczy jest nieskuteczny w stosunku do bunkrów. Bunkry nie mogą też być używane jako punkt celowania dla Nawały i nalotu.

Szturmowanie bunkrów

Bunkry walczą w szturmie jak działa ale z poniszymi zmianami,

Ogień obronny

Bunkier prowadzi zwykły ognień obronny, jeśli w 8"/20cm od niego znajduje się Szturmujący model. Oprócz tego, jeśłi to bunkier jest celem szturmu, każdy inny bunkier znajdującyc się w 16"/40cm od szturmujących modeli może otworzyć ogień obronny ale tylko do tych szturmujących modeli, które są w 16"/40cm od niego.

Szturmowanie na bunkry

Rzut na trafienie może być wykonany przez wszystkie modele mające kontakt z Gniazdem z dookólnym polem ostrzału albo z bunkrem wieżowym. W przypadku Gniazd i bunkrów kopułowych z otworami strzelniczymi, na trafienie mogą rzucać tylko te modele, które mają kontakt z danym otworem strzelniczym. Każde trafienie z modelu, który przystąpił do szturmu na bunkier musi być przydzielone do tego bunkra. Jeśli do szturmu na bunkier przystąpili pionierzy ich nieudane rzuty na trafienie przerzuca się.

Rzut obronny bunkrów w szturmie

Jeśli w szturmie trafienie otrzymało Gniazdo lub bunkier kopułowy, są one natychmiast zniszczone. Jeśli trafienie w szturmie otrzymał bunkier wieżowy, wykonuje się klasyczny rzut obronny pojazdu pancernego o pancerzu górnym "1" i może mieć zastosowanie wynik - zniszczenie albo opuszczenie, albo odbicie trafienia (dokładnie tak jak w przypadku czołgu).

Czołgi szturmujące na bunkry

Nie ma takiej mozliwości. Trafienie w szturmie z czołgu nie może być przydzielone na bunkier.

Bunkry zawsze kontratakują

Bunkry zawsze przechodzą pozytywnie test motywacji do kontrataku, nawet jesłi inne oddziały musz ą się oderwać (Break Off).

Kontratak z bunkra

Jeśli bunkier kontratakuje rzuca się kością. Przy wyniku 4+ bunkier trafił model ale tylko taki, który jest w 2"/5cm i w polu ostrzału otworu strzelnizcego lub Bunkra Wieżowego. Jesłi bunkier nietarfił tonic się nie dzieje, ale przeciwnik i tak musi zdawać test motywacji na kontratak, tak jakby zostałtrafiony. Modele piechoty trafione przez bunkier są niszczone automatycznie, a czołgi wykonują rzut obronny tak jakby otrzymały trafienie w pacerz boczny od modelu działa.

Konsolidacja wokół bunkra

Jeśli nieprzyjacie konsoliduje się po szturmie, żaden jego model nie może poruszać się w 2"/5cm od ocalałego bunkra.

Strzelanie z amunicji dymnej do bunkra

Jak każdy inny model bunkier nie może strzelać do celów oddalonych o ponad 16"/40cm, jeśli wszystkie linie widzenia przechodzą przez znacznik dymu, ale nie ponosi kary na przesłonę i status Gone to Ground jak zwykle i trafia bez tych modyfikatorów.

Amunicja dymna

Jeśli chcesz strzelac z amunicji dymnej na wprost do bunkra, wykonujesz zwykły test wyszkolenia jak przy zwykłym strzelaniu do bunkra. Jeśli trafiłeś, na lewo i prawo od otworu strzelniczego kładzie się marker dymu (5cm kłębek bawełny lub czegoś podobnego).

Nawała dymna

Bunkier może być punktem celowania przy nawale dymnej (przy nawale artyleryjskiej nie może). Traktuj go wtedy jak cel o wyszkoleniu Trained i będący za przesłoną (Concealed) ale bez statusu Gone to Ground.

...


Ten rodział był wyjątkowo trudny. Nie używałem nigdy bunkrów i bardzo rzadko się z nimi spotykam, więc zasady bunkrów musiałem na nowo poznać razem z wami. Mam nadzieję, że nic nie pomieszałem. pozdrawiam wszystkich czytelników.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza